deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 51 w dniu 09-11-2017 (2. dzień obrad)
15. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Złożony wniosek o odrzucenie projektu ustawy jest podyktowany kilkoma warunkami. Powiem tylko o dwóch. Pierwszy dotyczy skandalicznego, nieakceptowalnego sposobu procedowania tej ustawy. Od 1,5 roku obowiązuje ustawa o ochronie ziemi. Nic się nie zmieniło, żadnego kataklizmu, nic się nie dzieje, a rząd w ciągu 6 dni chce przeprocedować bardzo szybko tę ustawę. Gdzie jest szacunek dla obywateli? Drugi powód. Wczoraj w trakcie debaty zadałem kilka pytań. Pan minister nie znał odpowiedzi na te pytania. Powiedział, że odpowie na piśmie. Z szacunku dla suwerena oraz dla pana ministra Naimskiego należy zaczekać na tę odpowiedź, żebyśmy wiedzieli, jak należy głosować. Dlaczego nie szanujemy suwerena? Dlaczego nie szanujemy Polaków, procedując tę ustawę tak szybko, na kolanie? Dziękuję

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 51 w dniu 09-11-2017 (2. dzień obrad)
15. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druki nr 1975 i 1982).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tak jak już wielokrotnie wspominano, rządowy projekt ustawy wprowadza ułatwienia dla spółek przesyłowych Skarbu Państwa poprzez możliwość nabycia nieruchomości bez konieczności uzyskiwania zgody dyrektora KOWR. Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości, ziemi, która zaostrzyła przepisy związane z obrotem gruntami rolnymi, weszła w życie ponad 1,5 roku temu i dopiero po takim czasie dostrzeżono konieczność wprowadzenia wyjątkowych ułatwień - i to jeszcze w trybie supernadzwyczajnym - dla kilku państwowych spółek energetycznych. W związku z tym zwracam się z pytaniem: Ile te trzy państwowe spółki nabyły tej ziemi w okresie od stycznia 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r., a ile w okresie od 30 kwietnia 2016 r. do dnia dzisiejszego? W ilu przypadkach dyrektor KOWR wyraził zgodę (Dzwonek) na zakup, a w ilu takiej zgody nie wyraził? Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 51 w dniu 09-11-2017 (2. dzień obrad)
15. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druki nr 1975 i 1982).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Kukiz’15 mam przyjemność przedstawić stanowisko na temat sprawozdania komisji odnośnie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Projekt ma na celu m.in. nowelizację przepisów w zakresie ułatwiającym spółkom, których wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, nabywanie własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych. W uzasadnieniu projektu podkreślono, jak dużym ułatwieniem dla przedsiębiorstw z branży energetycznej będzie możliwość nabywania nieruchomości rolnych bez konieczności uzyskiwania zgody dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ani jednym słowem nie wspomniano natomiast o tym, jakim niebezpieczeństwem będzie dla rolników konieczność przymusowej sprzedaży swojej ziemi, na której prowadzą produkcję rolną, która przynosi im dochód. Oczywiście rolnicy otrzymają jakąś cenę za sprzedane grunty rolne, jednak z całą pewnością kwota ta nie obejmuje utraconych korzyści, co dla rolnika jest bardzo ważne, ponieważ ziemia stanowi dla niego podstawowe źródło dochodu. Zmiana ustawy doprowadzi do wyeliminowania konieczności uzyskiwania przez spółki przesyłowe Skarbu Państwa zgody dyrektora KOWR na nabycie nieruchomości rolnych, również w sytuacji, w której ich powierzchnia przekroczy 300 ha użytków rolnych. Doprowadzi to de facto do utraty kontroli nad obrotem ziemią przez osoby za to odpowiedzialne, czyli ostatecznie ministra rolnictwa, który powinien stać w pierwszym szeregu w obronie ziemi rolnej. Poinformuję państwa posłów, iż dziennie ubywa w Polsce ponad 5 ha użytków rolnych. W żaden sposób nie przekonuje mnie przywoływany wielokrotnie argument, że transakcje będą dokonywane przez podmioty Skarbu Państwa, ponieważ już wielokrotnie w naszej historii doświadczaliśmy sytuacji, że podmioty państwowe przestawały być państwowe. Tak może się stać również po zgromadzeniu ogromnej ilości ziemi rolnej, która jest wyjątkowo atrakcyjnym miejscem lokowania kapitału. Chciałbym jasno pokreślić, że powstawanie sieci przesyłowych jest bardzo ważne i ja nie neguję konieczności ich powstawania. Należy jednak zauważyć, że podstawową instytucją służącą temu celowi jest służebność przesyłu, a nie kupowanie i gromadzenie ziemi. Moim zdaniem tworzenie ułatwień w nabywaniu gruntów dla pewnego grona podmiotów spowoduje wzrost liczby przypadków, gdy zamiast ustanawiać służebność przesyłu, będzie się po prostu wykupywać grunty, dlatego że będzie to po prostu łatwiejsze. Po co negocjować z obywatelami wysokość opłaty za służebność przesyłu, skoro można kupić ziemię lub przynajmniej zasugerować taką możliwość? Dyrektor KOWR, a przez niego minister rolnictwa nie będą mieli żadnego wpływu na kwestie nabywania gruntów rolnych. Jest to bardzo niepokojące zjawisko, mogące być potencjalnym źródłem nieprawidłowości. Podsumowując - projekt prowadzić może do zbędnej koncentracji gruntów rolnych przez firmy. Rolnicy potrzebują ziemi uprawnej, a nie leżącej odłogiem w rękach państwa. Ponadto pozbawianie ministra rolnictwa kontroli nad obrotem nieruchomościami rolnymi jest skandalem i dziwię się, że przedstawiciele resortu rolnictwa dobrowolnie rezygnują nie tylko ze swojego prawa, ale obowiązku. Kto zatem, skoro nie dyrektor KOWR ani minister rolnictwa, będzie odpowiedzialny za prawidłowości w gospodarowaniu ziemią rolną w Polsce? Zwrócę uwagę na kolejny bulwersujący fakt. Chodzi o procedowanie tej ustawy. Projekt ustawy w ubiegły piątek trafił do Sejmu, nadano mu numer druku, w poniedziałek odbyło się pierwsze czytanie na posiedzeniu komisji rolnictwa, dzisiaj jest czwartek i odbywa się drugie czytanie, a za chwilę może odbyć się trzecie czytanie, aczkolwiek na pewno się nie odbędzie, gdyż zgłaszam wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 50 w dniu 27-10-2017 (3. dzień obrad)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Nie chcę odnosić się do tego... (Poseł Ryszard Petru: Paszkwilu.) ...nie będę nazywał... paszkwilu, który przed chwilą słyszeliśmy ze strony pani poseł, ale zapytam stronę rządową: Jak czuje się rząd, w szczególności minister rolnictwa i minister środowiska, kiedy po raz kolejny zabiera, ograbia rolników z przysługującego im odszkodowania za szkody łowieckie, doprowadzając wielu rolników do bankructwa, wywołując tym samym niepokoje na wsi oraz doprowadzając do podziałów na wsi? Napuszcza się rolników na myśliwych. Jest to naprawdę niegodne, szczególnie że to jest drugi raz z rzędu. Od 10 miesięcy pani poseł Anna Paluch blokuje rządowy projekt ustawy Prawo łowieckie, nie dopuszczając do obrad komisji. Przygotowałem do niego 22 poprawki, które naprawiają relacje między rolnikami a myśliwymi. (Dzwonek) Czas zacząć procedować. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 50 w dniu 27-10-2017 (3. dzień obrad)
5. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Dlaczego rząd traktuje niepoważnie posłów i ich wyborców, nie odpowiadając na pytania w trakcie drugiego czytania? Domyślam się, że pytania były bardzo niewygodne, dlatego dzisiaj zadam prostsze. Jakiego uszczerbku podatkowego doznał budżet państwa z powodu nieuchwalenia przez 20 miesięcy projektu Kukiz’15 z druku nr 303, który w swoich rozwiązaniach jest identyczny z obecnym projektem rządowym dla pośredniczących podmiotów tytoniowych? Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 50 w dniu 26-10-2017 (2. dzień obrad)
27. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1945).

Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Prawdopodobnie spodziewają się państwo, że zapytam o Fundusz Odszkodowawczy, kiedy on wejdzie, ale bez sensu jest pytać, bo jestem przekonany, że w tej formie, która jest zaproponowana, będą państwo to odkładali i odkładali, i odkładali, a nowego Prawa łowieckiego nie chcą państwo uchwalić. Dlatego zapytam o rzecz znacznie prostszą, a też interesującą obywateli. Chodzi o art. 25, o przepisy dotyczące umorzenia pożyczek udzielonych Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych. Jakby można było to rozwinąć i powiedzieć obywatelom: Kto ich udzielał i dlaczego, kiedy udzielał i dlaczego to były pożyczki, a nie dotacje? Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 50 w dniu 26-10-2017 (2. dzień obrad)
27. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1945).

Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Kukiz’15 mam przyjemność przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających służyć realizacji ustawy budżetowej na 2018 r. O rozwiązaniach, które zostały zaproponowane w niniejszym projekcie, można było rozmawiać wiele miesięcy wcześniej, ponieważ wprowadzają one doniosłe skutki dla budżetu państwa. Niestety projekt, który trafił do Sejmu we wtorek, jest procedowany po zaledwie 2 dniach. Apeluję do rządu o powagę i szacunek, jeżeli nie dla nas, posłów, to chociażby dla obywateli, których reprezentujemy. Jako poseł, który jest tutaj pierwszą kadencję, może jest to naiwnie dla niektórych wieloletnich posłów, ciągle uważam, że prawo powinno być stanowione z rozwagą, w sposób racjonalny i przemyślany. Jedna z proponowanych zmian to finansowanie staży lekarskich z Funduszu Pracy. To rozwiązanie jest słuszne. Trudno się z nim nie zgodzić. Wciąż podtrzymuję zdanie, że służba zdrowia jest niedofinansowana, przez co Polacy żyją kilka lat krócej niż obywatele pozostałych krajów Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o wydatki na służbę zdrowia, które w 2018 r. mają stanowić zaledwie 4,68% PKB, to wyprzedzamy jedynie Turcję, Łotwę i Meksyk. W ostatnich latach wyjechało z Polski kilka tysięcy dobrze wykształconych lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów. Kolejni planują opuszczenie kraju. A co robi rząd z posłami PiS? Prowadzi krucjatę przeciwko lekarzom. Muszę odnieść się do skandalicznej propozycji zawartej w tym projekcie. Chodzi o ustawę dotyczącą Funduszu Odszkodowawczego za szkody łowieckie. Rząd po raz kolejny odkłada wejście w życie tej ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. Jej celem było powołanie Funduszu Odszkodowawczego, którego środki pokrywałyby ogromne szkody ponoszone przez rolników, a wyrządzone w ich uprawach i płodach rolnych przez dziko żyjące zwierzęta, które są własnością Skarbu Państwa. Już w ubiegłym roku rząd przełożył wejście w życie ustawy na rok 2018. Teraz proponuje identyczne rozwiązanie, przekładając ten termin - uwaga - na 2019 r. Uzasadnienie wydłużenia vacatio legis przygotowane zostało na zasadzie kopiuj-wklej z projektu ubiegłorocznego. Świadczy to o tym, że uzasadnienie takie nie ma racji bytu i nie ma pokrycia w faktach. Powinno ono budzić nasz śmiech, ale w tej sytuacji wywołuje okrutne zażenowanie. Uzasadnienia obu projektów - ubiegłorocznego i obecnego - są jednakowe i brzmią: zmiana terminu wejścia w życie ustawy w zakresie Funduszu Odszkodowawczego jest niezbędna do płynnego i skutecznego wdrożenia rozwiązań dotyczących funduszu i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego funduszu oraz nowego systemu odszkodowań za szkody łowieckie. Trudno uwierzyć w to, że rząd potrzebuje ponad 2 lat na stworzenie funduszu, podczas gdy wielomiliardowe programy zaczynają funkcjonować po kilku miesiącach. Trzeba powiedzieć wprost, że rolnicy zostali oszukani. Rząd traktuje ich jak obywateli drugiej kategorii. Kolejny raz wąska grupa osób mająca hobby zostaje uprzywilejowana kosztem tysięcy rolników, którzy z własnych pieniędzy muszą pokrywać ogromne straty wyrządzone przez zwierzynę żerującą na ich polach, niszczącą ich dorobek, ich pracę. Zdaję sobie sprawę, że myśliwi posiadają silne lobby, również w ławach poselskich, jednak wpływ, jaki wywierany jest na rząd, świadczy o jego nieudolności, przede wszystkim o nieudolności ministra rolnictwa, który przegrał batalię z ministrem środowiska, nie potrafił zagwarantować rolnikom prawa do godziwego odszkodowania. Powtórzę jeszcze raz: prawa, bo odszkodowanie za szkody łowieckie nie jest żadnym aktem łaski. Zgodnie z ustawą zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność Skarbu Państwa, a po zabiciu cudownie przechodzą na własność myśliwego. Odszkodowanie jest zatem czymś, co rolnikowi bezspornie się należy. Propozycję rządu podsumuję krótko: wstyd, hańba i wstyd. Dlatego składam wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 50 w dniu 26-10-2017 (2. dzień obrad)
25. i 26. punkt porządku dziennego: 25. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 1946). 26. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 1944).

Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać o zaufanie do państwa. Jak to jest, że przez kilka miesięcy słyszymy o ogromnej nadwyżce budżetowej - w ogóle o nadwyżce budżetowej - a dzisiaj okazuje się, że nie będzie żadnej nadwyżki deficytowej, że zadłużenie będzie takie samo, jakie miało być wcześniej, w wysokości ok. 2,5% PKB. Oczywiście opozycja wylewa w tej chwili krokodyle łzy, ubolewając, jakie to tragiczne, że będzie zadłużenie i będzie deficyt. Przypomnę, jakie zadłużenie było wcześniej: w 2009 r. - 7,5% PKB, w 2010 r. - 2,8 PKB. A więc to, co się dzieje w tej Izbie, to jest tragedia. I drugie pytanie. Dlaczego tych pieniędzy, skoro są jakieś wolne pieniądze, nie przesuwamy na służbę zdrowia? Polacy umierają za wcześnie. Dziękuję.
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32