deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 15 w dniu 31. 03. 2016
(2. dzień obrad) Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Chciałem zapytać się o temat zupełnie pominięty w ustawie, a mianowicie o ochronę ziemi, którą agencja posiada obecnie oraz którą agencja kupi wkrótce z uwagi na prawo pierwokupu. Co stanie się z tą ziemią za 5 lat

więcej...    transmisja...
  

Dlaczego zapisy ustawy nie chronią rolników przed często celowym zadłużaniem przez banki i inne instytucje finansowe? Obecnie mamy ofensywę komorników licytujących gospodarstwa rolników.?
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 15 w dniu 31.03. 2016
(2. dzień obrad) Informacja bieżąca.

Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Środowiska rolnicze na Lubelszczyźnie wyrażają głębokie zaniepokojenie zmianami personalnymi, jakie miały miejsce na początku roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednym z przykładów było odwołanie z funkcji kierownika agencji w Krasnymstawie pana Andrzeja Grabka
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 15 w dniu 30.03.2016
(1. dzień obrad) Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 293 i 363).

Teraz rolnicy mieszkający na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce, w Mazowieckiem właśnie w tych małych gospodarstwach chcieliby pozostać rolnikami, ale gospodarować na obszarach dziesięciokrotnie większych niż te, które aktualnie posiadają. Nie mają możliwości zakupu ziemi w swoich gminach, w swojej okolicy, chcieliby wyjechać chociażby na północ czy na zachód, tam gdzie jest możliwość kupienia ziemi, gdzie tej ziemi jest znacząco więcej, i tam kupić. Niestety ustawa im tego zabrania.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 13 w dniu 10.03. 2016
(2. dzień obrad) Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293).

Źródło dochodu rolnika to jego praca w rodzinnym gospodarstwie, a nie obrót ziemią. Ziemia jest narzędziem pracy rolnika. Prawdziwi rolnicy nie mają zysku ze sprzedaży nieruchomości rolnej, mają go tylko spekulanci, którzy zakupili grunty po zaniżonych cenach, często w nieuczciwy sposób i liczą, że będą mogli je z zyskiem odsprzedać. Nie może być pozwolenia na tak haniebne działania
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 13 w dniu 09. 03. 2016
(1. dzień obrad) Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 274 i 279).

Tak sformułowane przepisy stanowią otwartą furtkę do różnego rodzaju nieuczciwości, oszustw, nadużyć. Takie przypadki dotyczą głównie dwóch grup rolników. Pierwszą są dzierżawcy, którzy nie oddali gruntu i nadal go użytkują, drugą grupę stanowią rolnicy, jak i założone w tym celu spółki prawa handlowego, które wyspecjalizowały się w tego rodzaju działaniach i bez skrupułów, często pod osłoną nocy, wjeżdżają na pole będące własnością państwa i obsiewają je. Trudno ustalić, jakie konkretne kwoty trafiają do rąk nieuczciwych dzierżawców, ale szacuje się, że od roku 2004 mogło zostać wyłudzone w ten sposób około 200 mln zł dopłat
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 12 w dniu 25.02. 2016
(2. dzień obrad) Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie (druk nr 219).

Środowiska rolnicze od lat domagały się zmian w ustawie Prawo łowieckie. Nie ulega wątpliwości, że dotychczasowe uregulowania nie były satysfakcjonujące dla rolników. Cieszę się, że przygotowanie projektu nowelizacji ustawy przez klub Kukiz?15 zmotywowało posłów PiS do prac nad swoim projektem, czego wynikiem jest niniejsza ustawa. Omawiana ustawa lotem błyskawicy przeleciała przez analizy i Prezydium Sejmu, pozostawiając naszą ustawę z dala od sali plenarnej. W mojej ocenie taka praktyka nie powinna mieć miejsca
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 7 w dniu 29. 12. 2015
(1. dzień obrad) Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146).

Panie Ministrze! Przeglądając projekt budżetu w zakresie rolnictwa, ze zdziwieniem zauważyłem, iż nie uwzględniono w nim gigantycznych oszczędności, jakie powinny powstać dzięki łączeniu inspekcji i agencji rolnych. ?(...)? Kolejne zaskoczenie to ponad? ?dwukrotne zwiększenie wydatków w budżecie na ochronę roślin i jednoczesne pozostawienie bez zmian wydatków na dofinansowanie produkcji ekologicznej
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  [31]  32