deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 71 w dniu 07-11-2018 (1. dzień obrad)
Oświadczenia.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Obywatele! Minęło kilka dni od wyborów, od zakończenia drugiej tury wyborów samorządowych. Należy się państwu kilka refleksji. Co możemy powiedzieć? Te wybory nie były wyborami samorządowymi, a były jakimiś dziwnie zideologizowanymi wyborami, gdzie nie mówiono o sprawach samorządowych, a o sprawach ogólnopolskich, czyli był to plebiscyt dwóch głównych sił politycznych. Co do mojej kandydatury, to byłem kandydatem na prezydenta Zamościa. Bardzo chciałem podziękować mieszkańcom miasta za zaufanie, jakie od państwa dostałem, jak również podziękować wszystkim osobom, które się zaangażowały w moją kampanię wyborczą. Jednocześnie chciałem z tego miejsca bardzo podziękować kandydatom na radnych w Zamościu, którzy nie walczyli o jakieś magiczne jedynki. Lista radnych w Zamościu z ramienia Kukiz’15 była ułożona alfabetycznie. Tym osobom nie zależało na tym, aby mieć tę wymarzoną jedynkę, ale zależało im na tym, aby ten pomysł, jaki mieliśmy na Zamość, został zrealizowany. Chciałem również podziękować wszystkim kandydatom z Kukiz’15, bo jako ruch obywatelski w trakcie kampanii wyborczej nie korzystaliśmy z publicznych pieniędzy, ale robiliśmy to z własnych, prywatnych pieniędzy, bo w sercu czuliśmy potrzebę zmian w samorządach. Nie mogę nie powiedzieć o niebywałym sukcesie posła Wojciecha Bakuna, który w Przemyślu uzyskał fantastyczny wynik - 75% poparcia, i będziemy mieć bardzo dobrze obywatelsko zarządzane miasto. Jednocześnie chciałem odpowiedzieć na takie pytanie, które padło, dlaczego poparłem PiS w mieście Chełmie. Chciałem powiedzieć, że nie poparłem PiS-u, ale poparłem obywateli, mieszkańców Chełma. Chełm to miasto, które ma obecnie 63 tys. mieszkańców, i jednocześnie miasto, z którego mieszkańcy bardzo szybko wyjeżdżają. Zgodnie z prognozami GUS w mieście Chełmie zostanie 42 tys. mieszkańców. To tragedia dla tego miasta. Jeżeli tak by się miało zdarzyć, to byłoby to miasto emerytów, rencistów i odrobinę administracji. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Jakub Banaszek miał program bardzo podobny do programu Kukiz’15, tj. rozwój gospodarczy miasta Chełma. Jestem zadowolony, że po wielu latach nieudolnych rządów sojuszu, kandydatki czy właściwie przedstawicielki Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to się zmieniło, bo jeżeli byłaby kontynuacja tej polityki, toby się okazało, że te prognozy GUS-u się sprawdzą. Mam nadzieję, że te tendencje zostaną wyhamowane. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości poparł wszystkie trzy filary samorządowe Kukiz’15. Podpisaliśmy porozumienie na piśmie, które chciałbym teraz odczytać: W dniu 26 października 2018 r. w Chełmie zawarto porozumienie o współpracy na rzecz mieszkańców miasta Chełma pomiędzy doktorem Jarosławem Sachajką, posłem na Sejm RP, a Jakubem Banaszkiem, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w drugiej turze wyborów na urząd prezydenta miasta Chełma. Poseł na Sejm RP doktor Jarosław Sachajko udziela poparcia Jakubowi Banaszkowi, kandydatowi na prezydenta miasta Chełma. W związku z poparciem Jakub Banaszek w przypadku wygranej w wyborach zobowiązuje się do realizacji następujących postulatów: Po pierwsze, do przeprowadzenia corocznego referendum dotyczącego kierunku, w którym powinno rozwijać się miasto Chełm, oraz wysokości podatków i inwestycji. Pytania referendalne mogłyby zgłaszać m.in. organizacje społeczne i pozarządowe działające na terenie miasta Chełma. Referendum byłoby uzupełnieniem głosowania nad budżetem obywatelskim w Chełmie. Po drugie, do prowadzenia miejskiej polityki zmierzającej do obniżenia lokalnych podatków. Po trzecie, do redukcji zadłużenia miasta w ciągu 5 lat o 10%. Po czwarte, do prowadzenia jawnej polityki dotyczącej zawierania umów przez Urząd Miasta Chełm. (Dzwonek) Jawny rejestr umów, w tym ich treści. Podpisali - doktor Jarosław Sachajko, poseł na Sejm RP, oraz kandydat na prezydenta miasta Chełma Jakub Banaszek. Mam nadzieję, że pan prezydent Jakub Banaszek dotrzyma warunków zawartego porozumienia i te obywatelskie postulaty Kukiz’15 będą realizowane w mieście Chełmie. Dziękuję bardzo.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 71 w dniu 07-11-2018 (1. dzień obrad)
12. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2906 i 2926).

Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! O tym, że smog zabija, nie trzeba nikogo przekonywać. Bardzo dobrze, że rząd stara się z nim walczyć. Tutaj mówimy o termomodernizacji, czyli znowu pomagamy ludziom, aby mniej wydawali na ogrzewanie z publicznych pieniędzy. Jednocześnie chciałbym, aby pani minister udało się zrobić tak, aby nie trzeba było tym ludziom pomagać, dofinansowywać ich termomodernizacji, tylko aby oni sami zarabiali te pieniądze, żeby było ich stać na tę termomodernizację. Jednocześnie słyszymy cały czas o wielkich kwotach, milionach, miliardach itd., jak to przy każdej ustawie, jakie to pieniądze będą na ten cel przeznaczone. Chciałbym zapytać panią minister, ile budynków zdaniem ministerstwa, bo jestem przekonany, że państwo mają takie badania, wymaga termomodernizacji i ile lat będzie trzeba czekać, jeżeli będą państwo takie pieniądze przeznaczali jak w najbliższym budżecie, na to, abyśmy dokonali tej termomodernizacji we wszystkich budynkach, które tego wymagają. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 71 w dniu 07-11-2018 (1. dzień obrad)
9. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (druki nr 2915 i 2975).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tak jak powiedział wcześniej mój kolega, piszemy ustawy, w ustawach zapisujemy szczytne cele, a później cicho, po cichutku, wprowadza się króciutki, prosty artykuł, w tym wypadku art. 19: W roku 2019 nie stosuje się przepisu art. 37a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. I niby nic wielkiego się nie dzieje, czegoś się tam nie stosuje, ale jeżeli zajrzymy do tej ustawy z 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, okazuje się, że zabieramy pieniądze na promocję, wspomaganie firm produkujących biokomponenty. Chciałbym zapytać: Dlaczego nie chcemy przeznaczać pieniędzy na paliwa z roślin, paliwa ekologiczne, nie chcemy wspomagać polskiego rolnictwa?
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 71 w dniu 07-11-2018 (1. dzień obrad)
3. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (druki nr 2857 i 2912).

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nie ma posła Telusa, ale myślę, że będzie to oglądał, bo to jest nasza ustawa, z naszej komisji. Pan poseł apeluje do rządu, żeby napisać kolejne dobre ustawy. Ja chciałem panu posłowi z tego miejsca powiedzieć, że posłowie również mogą pisać dobre ustawy, i chciałbym, żeby pan poseł Telus korzystał z tej możliwości. Taką ustawę napisaliśmy 3 lata temu, o sprzedaży żywności przez rolników, rolnicy na nią czekali. Z tej ustawy natomiast rolnicy są niezadowoleni, ponieważ ona po prostu nie wychodzi naprzeciw rolnikom. Nie ma przepisów, które mówią, jak ma wyglądać chociażby kontrola, i w tej chwili po kontroli Inspekcji Weterynaryjnej wielu rolników chce zrezygnować z rolniczego handlu detalicznego. Stąd moje pytanie: Ile osób dotychczas zarejestrowało się w ramach rolniczego handlu detalicznego, a ile z tego rolniczego handlu detalicznego się wyrejestrowało (Dzwonek) po takich kontrolach? Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 70 w dniu 23-10-2018 (1. dzień obrad)

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nie ulega wątpliwości, że należy zmienić ustawę o ubezpieczeniach upraw rolniczych w zakresie suszy, ponieważ bardzo niewielu rolników się ubezpiecza. Mam pytania do pana ministra rolnictwa. Ilu rolników w tej chwili jest ubezpieczonych od klęski suszy i jaki jest koszt wykupu takiej polisy? Co ta ustawa zmieni, czyli o ile koszty wykupu takich polis spadną? Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 70 w dniu 23-10-2018 (1. dzień obrad)
16. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 2914).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać pana ministra, jakie widzi możliwości i kiedy pozostałe działy produkcji rolniczej, produkcji zwierzęcej mogłyby również korzystać z tego zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 70 w dniu 23-10-2018 (1. dzień obrad)
16. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 2914).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt uzupełnić stanowisko klubu Kukiz’15 dotyczące zmiany ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jak wszyscy wiemy, w tej chwili produkcja rolnicza nie jest zbyt opłacalną działalnością gospodarczą, bardzo często wprost słyszymy od rolników, że do tej swojej działalności dopłacają. Jest ona nieopłacalna, ale ze względu na przywiązanie do ziemi, na tradycję rolnicy dalej pozostają przy tej swojej działalności gospodarczej. Ustawa jak najbardziej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników, jednakże wydaje mi się, że jesteśmy wciąż zbyt ostrożni w tym, co się nazywa zwrotem akcyzy, ale tak naprawdę, może inaczej można było powiedzieć, w niepobieraniu tej akcyzy. I tutaj postulowalibyśmy maksymalnie dozwoloną wielkość zwrotu tego podatku akcyzowego, jak również wyjście naprzeciw pozostałym produkcjom zwierzęcym. Nie powinniśmy faworyzować jednej produkcji zwierzęcej względem innych produkcji. Pan minister bardzo słusznie powiedział, że potrafimy wszystkie zwierzęta przeliczyć na sztuki duże, i powinniśmy to w tym kierunku robić. Z drugiej strony można byłoby się zastanowić, czy nie spróbować w ogóle zmienić tego modelu zwrotu, jeśli chodzi o paliwo. Są różne sposoby. Są kraje, w których w ogóle nie ma zwrotu akcyzy, ale również są kraje, w których jest nieograniczona ilość tego paliwa, która może być użyta przez rolników. To jest paliwo barwione, które rolnicy mogą do swojej produkcji rolniczej wykorzystywać, ile będą potrzebowali. Tu już mówiliśmy dzisiaj o tym, że w zależności od gleb, od produkcji, od rośliny tego paliwa używa się dosyć dużo i jest to zróżnicowane. Na przykład w Stanach Zjednoczonych oni mają paliwo rolnicze barwione i wykorzystują tego paliwa bardzo dużo, tyle ile im potrzeba. A jednocześnie w drugą stronę to działa - jeżeliby taki rolnik ze Stanów Zjednoczonych został złapany na tym, że jeździ swoim samochodem na takim paliwie rolniczym, toby mu się to tak bardzo nie opłacało, więc oni nie oszukują. I powinniśmy ufać rolnikom (Dzwonek), ufać obywatelom, że będą wykorzystywali to paliwo zgodnie z przeznaczeniem. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 70 w dniu 23-10-2018 (1. dzień obrad)
15. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2903).

Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam dwa krótkie pytania. Ilu fizjoterapeutów zarejestrowało swoją działalność jako podmioty lecznicze w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą? I drugie pytanie, może pani minister będzie wiedziała. Skąd były takie drakońskie regulacje w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 26 października 2015 r. i dlaczego fizjoterapeuci w myśl tej ustawy byli inaczej traktowani niż inne podmioty medyczne? Dziękuję
więcej...    transmisja...


1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32