deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 46 w dniu 19-07-2017 (2. dzień obrad)
20. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia (druk nr 1648).

Panie Marszałku! Pani Minister! Szanowna Grupo Inicjatywna! Wysoka Izbo! Od lat pracownicy służby zdrowia wyjeżdżają za granicę. Wiele moich koleżanek, wielu moich kolegów ze studium medycznego udziela już pomocy medycznej w krajach Europy Zachodniej, w Kanadzie, w USA. Mam pytanie do pani minister: Czy pani minister zna poziom tych wyjazdów rocznych pracowników służby zdrowia? I drugie pytanie: Jaki jest koszt wykształcenia lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, rehabilitanta czy ratownika służby zdrowia? To jest realny koszt, który ponosi Polska, ponoszą polscy obywatele za wykształcenie tych osób, które później wyjeżdżają za granicę i tam udzielają pomocy. Czy na pewno Polskę stać na to, żeby tylko kształcić, a nie dać godnie zarobić wszystkim grupom społecznym? Dziękuję. (Oklaski)

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 46 w dniu 19-07-2017 (2. dzień obrad)
20. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdr

Panie Marszałku! Przedstawiciele Inicjatywy Ustawodawczej! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Kukiz’15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia. Projekt obywatelski jest odpowiedzią na przygotowany kilka miesięcy temu przez Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy o płacach minimalnych w ochronie zdrowia, projekt bardzo krytykowany przez środowiska medyczne. Trudno nie zgodzić się z tą krytyką, mając na uwadze drastycznie złą sytuację personelu medycznego, który funkcjonuje w chorym systemie ochrony zdrowia. Wynagrodzenie personelu medycznego jest drastycznie niskie, często na poziomie minimalnej płacy krajowej. Stawki zaproponowane przez rząd są znacznie niższe od tych, których domagają się pracownicy medyczni. Minister Radziwiłł zadeklarował podwyżki niespełniające oczekiwań kadry medycznej. Dodatkowo podwyżki mają osiągnąć zakładany pułap dopiero w 2021 r. Nieetyczne jest przerzucanie odpowiedzialności za realizację składanych obietnic na kolejne rządy, skoro obecny minister ma w swoich rękach wszelkie narzędzia do podjęcia odpowiednich działań. Lekarze podtrzymują postulaty z ostatnich kilku lat, pod którymi minister Radziwiłł podpisywał się jeszcze jako szef Naczelnej Izby Lekarskiej. Należą do nich prawidłowa wycena świadczeń zdrowotnych, rozsądny poziom wynagrodzeń czy zmiana przepisów dotyczących oczekiwania na wizyty u specjalistów. Obecny minister Radziwiłł, niegdyś szef Naczelnej Rady Lekarskiej, głośno i stanowczo walczył o realizację zgłaszanych wówczas postulatów. Dziś postulaty są niezmienne, a zdaniem ministra oczekiwania lekarzy są niemożliwe do spełnienia. W omawianej ustawie zaprojektowane przez przedstawicieli zawodów medycznych przepisy zakładają, że minimalne pensje m.in. lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych i fizjoterapeutów będą rosły stopniowo, a minimalny zakładany w projekcie poziom osiągnie się w roku 2019. Choć projekt dotyczy kwestii wynagrodzeń wszystkich zawodów medycznych, to jego inicjatorami są przede wszystkim młodzi stażem pracownicy. O ich sytuacji zrobiło się głośno za sprawą ubiegłorocznych protestów lekarzy będących w trakcie specjalizacji. Medycy domagali się m.in. reformy zasad rezydentury oraz podwyżek wynagrodzeń, które nie drgnęły od 2009 r. Obecnie z podobnych powodów protestują ratownicy medyczni. Potrzeba zmian w systemie ochrony zdrowia jest ogromna. Nie wystarczą kosmetyczne poprawki wobec pogarszającej się sytuacji w ochronie zdrowia, tasiemcowych kolejek, upokarzających płac wielu grup zawodowych w medycynie i narastającego deficytu kadrowego. Płace muszą motywować pracowników do pozostawania w kraju, powinny więc być porównywalne z obowiązującymi w Europie Zachodniej. Polakom należy się leczenie na poziomie europejskim, a pracownikom ochrony zdrowia - warunki nieodbiegające od standardów unijnych. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 46 w dniu 18-07-2017 (1. dzień obrad)
3. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy Prawo wodne (druki nr 1529, 1679 i 1679-A) - trzecie czytanie - kontynuacja.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Ta poprawka akuratnie tyczy się zmniejszenia kosztów, właściwie zlikwidowania kosztów poboru, kosztów za pobór wody dla ludzi i zwierząt gospodarskich z wód powierzchniowych. Rolnicy, jeżeli sobie zretencjonują tę wodę, jeżeli zbudują zbiornik wodny, to powinni móc pobierać tę wodę za darmo, dlatego jest wielka prośba o zwolnienie ich z tego, z kosztów tego poboru, czyli o przyjęcie tej poprawki. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 46 w dniu 18-07-2017 (1. dzień obrad)
3. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy Prawo wodne (druki nr 1529, 1679 i 1679-A) - trzecie czytanie - kontynuacja.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Ta poprawka znowu dotyczy energetyki wodnej. Chodzi o poprawienie opłacalności korzystania, budowania energetyki wodnej. Komuna zniszczyła nam małą retencję, zniszczyła elektrownie wodne, my powinniśmy robić wszystko, aby je odbudować. Przed chwilą pan minister mówił o tym, że mamy zasoby wodne na poziomie Egiptu. Proszę szanowną Izbę o to, aby poprzeć tę poprawkę, aby obywatele chcieli inwestować w energetykę wodną. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 46 w dniu 18-07-2017 (1. dzień obrad)
3. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy Prawo wodne (druki nr 1529, 1679 i 1679-A) - trzecie czytanie - kontynuacja.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Wszystkie poprawki, o których poparcie będę dzisiaj prosił, dotyczą energetyki wodnej. Ta poprawka akuratnie tyczy się obiektów, które należą do Skarbu Państwa, a którymi zarządzają podmioty prywatne. I chodzi o to, aby te podmioty, które zainwestują w państwowe obiekty, były przez pewien czas zwolnione z wnoszenia opłaty rocznej, aż im się ta inwestycja zwróci. W tej chwili problemy wodne ograniczają polskie rolnictwo, dlatego powinniśmy wodę jak najbardziej retencjonować. Moje pytanie: Ile wody jest magazynowanej przez urządzenia należące do Skarbu Państwa, a zarządzane przez podmioty prywatne oraz ile jest takich podmiotów prywatnych, które wykorzystują urządzenia należące do Skarbu Państwa? (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 45 w dniu 07-07-2017 (2. dzień obrad)
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.

Panie Marszałku! Pani Premier! Panie Prezesie! Ta ustawa dotyczy ogromnego majątku, a będzie dotyczyła jeszcze większego majątku, bo chcemy - Wysoka Izba zdecyduje za chwilę - aby w programie ˝Mieszkanie+˝ uczestniczyły również spółdzielnie. 511 mld samych mieszkań, 2 bln zł - to jest cały majątek, ogromny majątek spółdzielni. Mieli państwo w 2007 r. na plakatach hasło: Przywróćmy spółdzielnie spółdzielcom. To było państwa hasło, a w tej chwili odrzucili państwo większość naszych poprawek. Jednocześnie pozwalają państwo na to, aby ta, można tak powiedzieć, mafia, która się osadziła na tym ogromnym majątku, dalej funkcjonowała. Wprowadziliśmy ustawę dezubekizacyjną (Dzwonek), czyli obcięliśmy im pieniądze. Dlaczego pozwalamy, aby oni dalej siedzieli w spółdzielniach? (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 45 w dniu 07-07-2017 (2. dzień obrad)
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Ta poprawka jest bardzo ważna. Mam nadzieję, że jednak posłowie PiS przychylą się do tej poprawki. Ona niewiele zmienia ogólnie legislacyjnie, ale tak naprawdę zmienia najważniejszą rzecz dla spółdzielni. Chodzi o to, żeby o rok nie przedłużać tych fikcyjnych lustracji prezesów robionych przez prezesów. Prawdziwych lustratorów mamy bardzo dużo. Oni nie mają teraz pracy, bo prezesi lustrują się przez prezesów albo przez rodziny prezesów, czyli tych lustracji nie ma. Lustracje muszą być robione przez osoby niezależne. Nie wiem, dlaczego rząd przedłuża o rok wejście w życie przepisu, który by pozwolił na robienie lustracji przez niezależnych ludzi. Bardzo państwa proszę, aby przyjąć tę poprawkę, żeby lustracje wykazały nieprawidłowości w spółdzielniach, bo to będzie większa afera niż Amber Gold. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 45 w dniu 07-07-2017 (2. dzień obrad
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.

anie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Właściwie ta poprawka tyczy się tego, aby pozbyć się ze spółdzielni fikcyjnych członków, aby pozbyć się tych członków, którzy ani złotówki do spółdzielni nie włożyli, którym nie zależy na rozwoju tej spółdzielni, a którym zależy bardzo często na tym, aby wyprowadzać ogromny majątek, który jest w tej spółdzielni. Fikcyjni członkowie, mówiłem o nich poprzednio, to są osoby, które przychodzą na każde zebranie spółdzielcze i głosują tak, jak prezes chce. Spółdzielcy niewiele mogą zrobić, bo to jest wojsko prezesów. Ta poprawka ma błąd legislacyjny, dlatego bardzo proszę, żeby państwo ją przejęli w Senacie, a w tej chwili w imieniu klubu wycofuję tę poprawkę. Proszę państwa o przejęcie tej poprawki w Senacie. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32