deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 43 w dniu 08-06-2017 (2. dzień obrad)
Oświadczenia.

Niestety ustawa nie zasługuje na poparcie, gdyż rozwiązuje tylko jeden problem, odstępstwo rolne, który należało rozwiązać, ale nie rozwiązuje problemów nasiennictwa, hodowli i postępu biologicznego, co w tej chwili jest najważniejsze dla polskich rolników. W krajach Europy Zachodniej wymiana materiału siewnego to jest powyżej 80%, w Polsce to zaledwie 18%. Dlatego nie można pisać ustaw cząstkowych, należy całościowo rozwiązać problem, aby polscy rolnicy mieli dostęp do taniego i dobrej jakości materiału siewnego, który będzie dostosowany do naszych warunków klimatycznych.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 43 w dniu 08-06-2017 (2. dzień obrad)
23. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! W Polsce wymiana materiału siewnego to zaledwie 18%, w krajach Europy Zachodniej to ponad 80%. Mam do pana ministra pytanie o to, który z artykułów tej ustawy lub która poprawka senacka przyczyni się do skokowego zwiększenia skali zakupu przez rolników kwalifikowanego materiału siewnego, gdyż w mojej ocenie będzie odwrotnie. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 43 w dniu 08-06-2017 (2. dzień obrad)
8. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Wczorajsze poparcie przez wszystkie kluby parlamentarne dalszego procedowania ustawy o uhonorowaniu służby strażaków ochotniczych straży pożarnych nie budzi sprzeciwu wśród parlamentarzystów. Mając na względzie dbałość o budżet państwa, uprzejmie proszę państwa posłów o poparcie skierowania projektu ustawy również do komisji finansów. Dziękuję. (
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 43 w dniu 08-06-2017 (2. dzień obrad)
23. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druki nr 1593 i 1612).

Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Kukiz’15 mam przyjemność przedstawić stanowisko wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. Pragnę przypomnieć państwu posłom, że klub Kukiz’15 dwa tygodnie temu głosował za odrzuceniem projektu ustawy i dziś również stoimy na stanowisku, że ta ustawa przyniesie polskiemu rolnictwu więcej szkód niż korzyści.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 43 w dniu 07-06-2017 (1. dzień obrad)
8. i 9. punkt porządku dziennego: 8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 852 i 852-A). 9. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1534).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Bardzo się cieszę z tego, iż wszyscy chcą pracować nad tym projektem i mam nadzieję, że nie stanie się tak, nie spełni się to, o czym mówił pan poseł Kasprzak, że będzie on procedowany przez 2 lata i ta praca nigdy się nie skończy. Dlatego też jako Kukiz’15 złożyliśmy ten projekt na początku kadencji, aby nie było tak, jak to zwykle bywało, że składamy pod koniec, obiecujemy wam, co chcecie, a później nic z tego nie wychodzi.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 43 w dniu 07-06-2017 (1. dzień obrad)
8. i 9. punkt porządku dziennego: 8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 852 i 852-A). 9. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1534).

Wyrażam nadzieję, że obydwa procedowane projekty trafią do dalszych prac w komisjach. Nadszedł czas, abyśmy wspólnie wypracowali rozwiązania najlepsze dla strażaków. Po to tu jesteśmy. To ważna ustawa, która powinna być procedowana ponad podziałami. Na koniec mojego wystąpienia chciałbym przywołać słynne strażackie motto: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Również i my, politycy, powinniśmy kierować się tym, aby podejmowane przez nas decyzje były dobre dla obywateli i dla nich pożyteczne. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 43 w dniu 07-06-2017 (1. dzień obrad)
8. i 9. punkt porządku dziennego: 8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 852 i 852-A). 9. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1534).

Procedowana ustawa ma na celu wprowadzenie dodatków do emerytur dla osób zasłużonych w działalności ochotniczej straży pożarnej. Projekt przewiduje przyznanie dodatku do emerytury osobom, które przez co najmniej 20 lat były aktywnymi członkami ochotniczej straży pożarnej. Powtórzę: projekt dotyczy jedynie aktywnych członków ochotniczych straży pożarnych. W toku przeprowadzonych konsultacji ze strażakami ochotnikami ustaliliśmy, że przez aktywne członkostwo w ochotniczych strażach pożarnych rozumie się członkostwo trwające łącznie co najmniej 20 lat, podczas którego ubezpieczony brał udział przynajmniej w połowie średniej gminnej liczby akcji gaśniczo-ratowniczych.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 42 w dniu 25-05-2017 (2. dzień obrad)
Oświadczenia.

pan poseł Telus nie rozumie bardzo ścisłego związku pomiędzy firmami hodowlanymi, polskimi firmami hodowlanymi a rolnikami. Jeżeli doprowadzimy do tego, że polskie firmy hodowlane znikną z rynku, nie będzie ich, to automatycznie rolnicy tracą dobre polskie odmiany, tracą możliwość zakupu odmian po dobrych rynkowych cenach. Będą skazani na dyktat firm zagranicznych, dyktat zagranicznych firm nasiennych, które nie będą miały odmian dostosowanych do naszych warunków glebowo-klimatycznych, co spowoduje problemy z wymarzaniem, problemy z suszą, problemy z optymalnym plonowaniem.
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  [18]  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32