deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 66 w dniu 03-07-2018 (1. dzień obrad)
9. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 2660).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan poseł wnioskodawca powiedział, że ta ustawa niesie pozytywne skutki społeczne. Nie wiem, jakie ona może nieść pozytywne skutki społeczne, skoro chcemy kilka milionów głosów po prostu wyrzucić do śmietnika. To niesie tylko pozytywne skutki partyjne, a właściwie prezesowsko-partyjne, bo to prezes będzie mówił, kto znajdzie się na listach i gdzie będzie startował. Liczą państwo po prostu na zwykły skok na miejsca w europarlamencie, sądząc, że obecne sondaże przełożą się na sondaże przed samymi wyborami. Przypomnę państwu, że ostatnio mieliśmy prezydenta, który też był pewien, że wygra, i sromotnie się przeliczył, szczęśliwie dla Polski. W styczniu mówiliśmy o tym, że będą państwo robili atak na kolejną ordynację, do europarlamentu. W tej chwili chciałem zapytać: Czy jest już przygotowanie na kolejny skok... (Dzwonek) (Wicemarszałek wyłącza mikrofon, poseł przemawia przy wyłączonym mikrofonie) ...na ordynację do parlamentu? Dziękuję.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 66 w dniu 03-07-2018 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi 7. i 8. punkt porządku dziennego: 7. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2661 i 2676). 8. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2662 i 2677).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Bardzo dobrze, że te ustawy powstały i że nad nimi procedujemy. Bardzo szkoda, że tak późno. Jako Kukiz’15 już ponad rok temu zwracaliśmy uwagę na niebezpieczeństwo płonących wysypisk śmieci. Ale mamy ustawy. Aby powstało takie wysypisko, musi być wydana decyzja o warunkach zabudowy. Jest jednak część inwestycji, które powstają w oparciu o różnego rodzaju specustawy. I co w takim wypadku? Czy nie należy rozszerzyć możliwości powstawania takich wysypisk w taki sposób, aby zostały uwzględnione takie wysypiska, które powstają przy budowie, nie wiem, linii wysokiego napięcia czy różnego rodzaju innych, czy np. autostrad? Dziękuj
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 66 w dniu 03-07-2018 (1. dzień obrad)
5. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 2547 i 2629).

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ustawę trzeba przyjąć, bo staramy się regulować i ułatwiać życie rolników, czyli różne kompetencje zamieniamy, wymieniamy między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a KOWR-em, nową instytucją, uzupełniamy to. Państwo bardzo często mówią, że realizują swój program rolny. W programie rolnym pisali państwo, że będzie jedna duża agencja. Myślę, że to rozwiązanie było słuszne, żeby nie dublować urzędników, żeby nie dublować dyrektorów, tylko stworzyć jedną sprawną, dużą agencję. Chciałem zapytać, czy są takie plany i takie pomysły, żeby stworzyć jedną dużą agencję rolną, żeby rolnik nie musiał się zastanawiać, gdzie i jakich kompetencji szukać. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 66 w dniu 03-07-2018 (1. dzień obrad)
5. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 2547 i 2629).

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Kukiz’15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. W projekcie proponuje się zniesienie podziału kompetencji pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przekazywania przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o wielkości skupionego mleka, a także wymiarze kar z tytułu nieprzekazywania informacji, które obecnie wymierzają dyrektorzy oddziałów regionalnych agencji. Zgodnie z projektem zarówno informacje, jak i kary za nieprzekazywanie informacji znajdą się w kompetencjach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Rozwiązanie to wydaje się tak oczywiste, że trudno pojąć, dlaczego obecnie nie funkcjonuje. Wydaje się, że często najprostsze rozwiązania są najtrudniejsze do wdrożenia. Być może jednak wina wiąże się z brakiem spójności i błędami dokonanymi na etapie tworzenia ustawy o powstaniu KOWR. Jest to kolejny przykład na to, że prawo nie może być stanowione w pośpiechu, bez czasu na refleksję i analizę poszczególnych przepisów, ponieważ negatywne konsekwencje powstałego bałaganu ponoszą rolnicy, przedsiębiorcy, urzędnicy. Przy okazji omawianego projektu ustawy warto zwrócić uwagę na obecną sytuację w polskiej branży mleczarskiej. Według Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa polska branża mleczarska w 2017 r. odnotowała rekordowo wysokie przychody z eksportu produktów mlecznych. Wywóz artykułów mleczarskich w ujęciu wartościowym wzrósł do poziomu 2,1 mld euro, o blisko 32% wyższego niż w 2016 r. i o 3,4 raza wyższego niż po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Te optymistyczne wyniki niestety nie są w stanie przykryć realnych odczuć, jakie mają producenci mleka, oraz faktów, których analiza pozwala dostrzec negatywne sygnały na przyszłość. Niedawno rosyjski minister rolnictwa zapewnił, że w 2018 r. Rosja wyprodukuje aż o 700 tys. t mleka więcej niż w 2017 r., a to za sprawą rządowego wsparcia dla producentów mleka. Kilka tygodni temu podczas rozmów na rosyjsko-chińskim spotkaniu w Moskwie obydwa państwa doszły do porozumienia co do zacieśnienia współpracy w zakresie rozwoju przemysłu mleczarskiego, m.in. poprzez zapewnienie ram i wsparcia technologicznego i prawnego dla handlu produktami mleczarskimi w obydwu krajach. Produkcję mleka oprócz Rosji zwiększyły również Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone. Jednocześnie rynek mleka w Europie jest nasycony. Zmniejszeniu uległ również popyt na produkty mleczne na rynku chińskim. Nie mamy wpływu na rynki zewnętrzne, na konsumpcję mleka i produktów mlecznych w innych państwach, ale mamy możliwość oddziaływania na nasz polski rynek i na wybory polskich konsumentów. Chodzi przede wszystkim o promocję odżywczych wartości mleka i jego przetworów, podnoszenie świadomości konsumentów oraz kształtowanie nawyków żywnościowych. Takie kształcenie najefektywniej trafia do dzieci i młodzieży, dlatego powinniśmy zdecydowanie rozszerzać, a nie ograniczać programy kierowane do szkół, takie jak chociażby ˝Szklanka mleka˝. Ponadto warto zwracać uwagę konsumentów na produkty mleczne pochodzące z gospodarstw ekologicznych lub takie, które produkowane są bez udziału pasz GMO w żywieniu zwierząt. Produkcja tego typu zyskuje coraz większą popularność i cieszy się zainteresowaniem wśród polskich konsumentów. Jest to trend ogólnoświatowy. Duży potencjał naszego kraju w produkcji i promocji mleka ekologicznego powinniśmy wykorzystywać, mówiąc o paszach bez GMO. Naszym celem powinna być zmiana czarnego PR-u mleka właśnie poprzez podkreślanie ekologiczności produktów, naturalnych sposobów żywienia zwierząt, czystości polskiego środowiska. W tym miejscu pragnę przypomnieć Wysokiej Izbie, iż już w październiku 2016 r. Klub Poselski Kukiz’15 złożył poselski projekt ustawy dotyczący wprowadzenia oznaczania żywności ˝wolne od GMO˝, jest to druk nr 1356. Takie regulacje istnieją (Dzwonek) w licznych krajach Unii Europejskiej i Polacy zasługują na rzetelną informację, a rolnicy na wykreowanie nowej, dochodowej gałęzi. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 64 w dniu 15-06-2018 (2. dzień obrad)
25. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne (druk nr 2581)

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam takie pytanie: W jaki sposób można zaufać rządowi, który przed chwilą podniósł cenę paliwa? Przypomnę: posłowie Prawa i Sprawiedliwości w 2011 r., gdy byli w opozycji, apelowali do rządu o to, żeby nie podwyższać akcyzy, nie podwyższać podatków w paliwie, bo to bardzo negatywnie wpływa na całą gospodarkę i na kieszenie wszystkich obywateli. Chciałem również zapytać, jakie są gwarancje, że za 2 lata coś się nie zmieni i ta akcyza na te gazy nie powróci, i jakie są gwarancje, że ta inwestycja w instalacje czy właśnie w zakup samochodu to nie będą po prostu wyrzucone pieniądze, jak to już często bywało. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 64 w dniu 15-06-2018 (2. dzień obrad)
25. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne (druk nr 2581).

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić opinię klubu Kukiz’15 na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne. Ustawa jest obszerna, porusza wiele wątków, jednakże najciekawszy wydaje się wątek dotyczący zniesienia akcyzy na paliwo LNG. Oczywiście powinniśmy dbać o środowisko i to jest dobry kierunek. Lepsza jest profilaktyka. Dbanie o środowisko to również jest dbanie o nasze zdrowie. Łączy się to z zakresem działania Komisji Zdrowia - witam posła Kozłowskiego z Komisji Zdrowia - aczkolwiek zastanawiam się, czy na pewno chodzi tutaj o ochronę zdrowia, bo dużo lepsze efekty osiągnęlibyśmy, jeżeli zrezygnowalibyśmy z akcyzy na gaz LPG. Nawet jeżeli jest on mniej ekologiczny, to i tak jego powszechne zastosowanie - ze względu na to, że jest on dużo bardziej ekologiczny od benzyny, nie wspominając o oleju napędowym - od razu przyniosłoby kolosalne zyski dla środowiska i dla zdrowia wszystkich obywateli. W tej chwili wykorzystanie gazu LNG jest szczątkowe, o czym zresztą mówi sam ubytek w akcyzie. 8,4 czy 8,7 mln to nie jest tak naprawdę żaden ubytek w budżecie państwa. A obywatele, podejrzewam, nie będą chcieli z tego - w cudzysłowie - dobrodziejstwa skorzystać, bo jest droższa instalacja i byle jaki zasięg, a stacje tankowania są bardzo rzadkie. Tak naprawdę można byłoby w tej chwili to ocenić tak, że rzeczywiście jest pomoc i jest ulga podobna do tej, jaką byśmy dostawali teraz na osiedlanie się na Księżycu. Obawiam się, że obecna ustawa, szczególnie w tym miejscu, ma za zadanie tylko przykryć tę, tak ją nazwę, haniebną ustawę podwyższającą ceny paliwa o 10 gr. Po prostu mówimy, że coś robimy, dajemy jakieś ulgi, a tak naprawdę żadnych ulg nie dajemy. Jeszcze raz powrócę do tych dwóch stawek: 8,4 mln zł to jest strata dla budżetu, a tylko dlatego, że zrobiliśmy skok na paliwa o 10 gr, do budżetu ma wpłynąć 1,7 mld zł. Proszę zobaczyć, jaki to jest zupełnie inny rząd wielkości. Podsumowując, można ogłosić, że robimy dobrze, brzmi ładnie, a nie kosztuje nic. Dlaczego w ogóle nie idziemy w kierunku paliwa przyszłości? A paliwem przyszłości jest wodór. Dlaczego próbujemy gonić świat i mówić, że coś robimy, a nie chcemy wyprzedzić tego, co się dzieje? Wielu ekspertów mówi, że jest to paliwo, którym w niedługim czasie będziemy się posługiwać. Tankowanie szybkie, 3-4 minuty, zasięg też dobry, bo już mamy samochody, które jeżdżą do 700 km. Eksperci piszą, że jest to również paliwo bezpieczniejsze od benzyny i LPG. Pozyskiwane jest ono w sposób, powiedzmy, zupełnie nieszkodliwy dla środowiska i zamiast spalin mamy parę wodną. W ogóle nie jest dla mnie zrozumiałe, po co wchodzimy w stare technologie, drogie technologie, zamiast pójść krok do przodu czy nawet dwa kroki do przodu i pozwolić obywatelom na oddychanie czystym powietrzem, na poruszanie się bezpiecznymi samochodami. Dziękuję bardzo.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 64 w dniu 15-06-2018 (2. dzień obrad)
15. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Chciałem zadać pytanie do pana premiera, ale pana premiera nie ma, więc zadałbym pytanie do jednego z wicepremierów, gdyż pan minister rolnictwa nie odpowiada na najważniejsze dotyczące tej ustawy pytanie: Ile jest w tej chwili wakatów w ODR-ach? Bo z pism, które trafiają do nas, do posłów, do komisji rolnictwa... Bo okazuje się, że w ODR-ach nikt nie chce pracować i wakatów jest bardzo dużo, więc nie wiem, kto będzie szacował te szkody. Jednocześnie mamy Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która od tego roku zaczęła zbierać wnioski o płatności bezpośrednie w wersji elektronicznej. Bardzo dobrze, że tak się w końcu stało, ale to oznacza, że 40% pracowników - co najmniej 40% pracowników - nie ma co robić. I teraz pytanie: Dlaczego państwo nie chcą ich wysłać, aby oni poszli i szacowali te straty? Chyba że chcą państwo ich wyrzucić z dnia na dzień. I pytanie: Dlaczego państwo chcą wyrzucić 4,5 tys. pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 64 w dniu 15-06-2018 (2. dzień obrad)
12. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Polscy rolnicy wytwarzają żywność wysokiej jakości, nie ulega to wątpliwości. Jednocześnie tworzymy kolejne ustawy, które doprecyzowują, z każdą kolejną regulacją stawiają coraz wyższe wymagania. Ale czy czasem nie jest to zbędna praca? Bo idziemy w coraz lepszą jakość, coraz więcej przepisów, coraz wyższe koszty, a kraje zewnętrzne dalej śrubują nam swoje normy. Czy to nie jest tylko próba spełnienia czy obejścia protekcjonalizmu krajów zewnętrznych kosztem polskich rolników? Dziękuję.
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32