deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 31 w dniu 30-11-2016
Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - trzecie czytanie

(...) ustawa jest dobra, gdyż zastępuje konieczność zgłaszania się konkretnego podmiotu do sądu. Robi to urzędnik, urząd ochrony konkurencji, prezes tego urzędu. Później prezes... ważne jest, aby, jeżeli dwa podmioty dogadają się na rynku, urzędnik nie musiał ich karać. (...)I to jest bardzo prosta poprawka. Jeżeli przed wydaniem wyroku czy decyzji dwa podmioty się dogadały, z automatu one nie są karane.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 31 w dniu 30-11-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Co się stało obecnie z klubem PiS, z tym klubem PiS, który w poprzedniej kadencji, raczej w poprzednich kadencjach, jak rządził, był bardzo odważnym klubem: jako pierwszy wprowadził moratorium na stosowanie pasz genetycznie modyfikowanych, nie bał się Unii Europejskiej? W tej chwili, kiedy mamy rzeczywiście zupełnie inny porządek prawny w Unii Europejskiej, kiedy dużo więcej można, bo Unia na wiele więcej rzeczy pozwala, państwo stosują te same regulacje, które stosowała poprzednia koalicja
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 31 w dniu 01-12-2016
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo łowieckie

Lasy Państwowe doznają jakiegoś niebywałego szoku w związku z tym, że została na nie zrzucona ta część dotycząca szacowania odszkodowań. Mnie interesuje właśnie wielkość tego szoku, czyli ile to będzie tych proponowanych etatów, jaki będzie koszt związany z utworzeniem tych etatów i z ewentualnym przeszkoleniem pracowników oraz jaka wysokość odszkodowań jest szacowana później do wypłaty.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 31 w dniu 01-12-2016
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo łowieckie

Omawiana ustawa ma na celu m.in. wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, iż obowiązujące przepisy nie zapewniają ochrony praw właściciela nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego. Zasady realizowania gospodarki łowieckiej, w szczególności związane z prowadzeniem polowań, od lat stanowią punkt zapalny w sporach między rolnikiem a myśliwym. Niestety niniejszy projekt nie dąży do pogodzenia interesów tych środowisk, nie zachęca do podejmowania współpracy. Nadal po jednej stronie mamy rolników, a po drugiej - myśliwych, i dalej obie grupy na tym konflikcie tracą.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 31 w dniu 30-11-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Mam takie proste pytanie. Co się stało obecnie z klubem PiS, z tym klubem PiS, który w poprzedniej kadencji, raczej w poprzednich kadencjach, jak rządził, był bardzo odważnym klubem: jako pierwszy wprowadził moratorium na stosowanie pasz genetycznie modyfikowanych, nie bał się Unii Europejskiej? W tej chwili, kiedy mamy rzeczywiście zupełnie inny porządek prawny w Unii Europejskiej, kiedy dużo więcej można, bo Unia na wiele więcej rzeczy pozwala, państwo stosują te same regulacje, które stosowała poprzednia koalicja, a zupełnie nie ma potrzeby ich stosowania.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 31 w dniu 30-11-2016
Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - trzecie czytanie

Znowu: ustawa jest dobra, gdyż zastępuje konieczność zgłaszania się konkretnego podmiotu do sądu. Robi to urzędnik, urząd ochrony konkurencji, prezes tego urzędu. Później prezes... ważne jest, aby, jeżeli dwa podmioty dogadają się na rynku, urzędnik nie musiał ich karać. Chodzi o to, żeby podmioty same ze sobą się dogadywały. Nie zawsze jest potrzebny urzędnik, który musi wkraczać, musi karać. I to jest bardzo prosta poprawka. Jeżeli przed wydaniem wyroku czy decyzji dwa podmioty się dogadały, z automatu one nie są karane.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 31 w dniu 30-11-2016
Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - trzecie czytanie

Dzięki tej poprawce, którą w tej chwili składam, również chciałbym, aby w tej dziedzinie karania - mam nadzieję, że nie będzie potrzeby - jeżeli trzeba będzie ukarać, obydwa podmioty miały takie same szanse, czyli były równo ukarane. Bo czym innym jest 5 tys. kary dla jakiegoś średniego czy drobnego rolnika, czy bogatszego rolnika, a czym innym te same 5 tys. kary dla dużej korporacji. Procent to jest procent, pół procenta dla rolnika to jest to samo pół procenta, tak samo go boli jak korporację.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 30 w dniu 16-11-2016
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

W obecnej sytuacji polskiego rolnictwa, tragicznych cen wszystkich produktów rolnych, zgody na CETA w części handlowej, która zniszczy małe i średnie gospodarstwa rolne....powinniśmy bardzo szybko zadziałać tak, aby te małe i średnie gospodarstwa zaczęły normalnie egzystować.
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  [24]  25  26  27  28  29  30  31  32