deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 42 w dniu 25-05-2017 (2. dzień obrad)
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

Badania przeprowadzone już w latach 90. wskazują, że udział postępu biologicznego w plonowaniu wynosi ponad 50%, nawożenie to jedyne 20%, a ochrona chemiczna to 15%. Dzięki postępowi biologicznemu plony zbóż w Polsce w latach 2000-2015 wzrosły w doświadczeniach COBORU o 24%, natomiast w praktyce rolniczej aż o 47%. W wyniku postępu biologicznego zostały opracowane odmiany łubinu wąskolistnego, które zwiększyły swoje plonowanie o 130%.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 42 w dniu 25-05-2017 (2. dzień obrad)
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

Uprzejmie proszę Wysoką Izbę o poparcie wniosku o odrzucenie ustawy, gdyż zagraża ona istnieniu polskiej hodowli i nie jest żadnym kompleksowym rozwiązaniem. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 42 w dniu 25-05-2017 (2. dzień obrad)
9. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo wodne.

Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Woda jest obecnie czynnikiem produkcji ograniczającym plonowanie roślin. Jestem przekonany o możliwości wypracowania dobrych rozwiązań dla przemysłu, samorządu, rolników, dla wszystkich - dla wszystkich Polaków. Uprzejmie proszę Wysoką Izbę o poparcie wniosku o skierowanie projektu ustawy również do komisji rolnictwa.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 42 w dniu 25-05-2017 (2. dzień obrad)
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druki nr 1323 i 1574).

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Postęp hodowlany jest kluczowy dla polskiego rolnika. Optymalna odmiana jest najlepszym, a jednocześnie najtańszym czynnikiem produkcji obniżającym koszty produkcji ponoszone przez rolnika. W związku z rezygnacją z opłaty za odstępstwo hodowcy przeniosą swoje koszty na kwalifikowany materiał siewny. Moje pytanie dotyczy szacunków ministerstwa dotyczących wysokości procentowej zwiększenia ceny kwalifikowanego materiału siewnego.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 42 w dniu 25-05-2017 (2. dzień obrad)
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druki nr 1323 i 1574).

Z przykrością muszę stwierdzić, iż zaproponowane w projekcie ustawy regulacje nie wniosą dobrej zmiany w zakresie rozwiązania kluczowego problemu, jakim jest dla produkcji roślinnej dramatycznie niski poziom wymiany materiału siewnego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych, zamiast martwić się niskim postępem biologicznym, który jest kluczowy dla rolników, skupia się na stosunkach między rolnikami a hodowcami.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 42 w dniu 25-05-2017 (2. dzień obrad)
9. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo wodne (druk nr 1529).

Prawidłowe gospodarowanie zasobami wodnymi jest obecnie kluczowe dla rolnictwa, jak i wielu działów gospodarki Polski. Jednakże należy zauważyć, iż zwiększenie opłat za korzystanie z zasobów wodnych odbije się końcowo na wszystkich obywatelach, którzy za to zapłacą bądź to w produktach, bądź to w usługach.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 42 w dniu 25-05-2017 (2. dzień obrad)
9. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo wodne (druk nr 1529).

Na początku chcę podkreślić, iż jest to bardzo ważny projekt, który nie dotyczy wyłącznie jednej grupy społecznej, a wpływa na ogół Polaków. Woda jest dobrem nas wszystkich, a w wyniku wieloletnich zaniedbań - podkreślę: wieloletnich zaniedbań - w zakresie gospodarowania zasobami wody jest dziś również dobrem mocno deficytowym. Nasz kraj posiada niezwykle ubogie zasoby wody, których efektywność użytkowania znajduje się na bardzo niskim poziomie. Coraz częściej w różnych regionach Polski pojawiają się problemy związane z trudnościami w zaopatrzeniu w wodę, również w wodę pitną.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 41 w dniu 11-05-2017 (2. dzień obrad)
14. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam pytanie do posła sprawozdawcy, czy ma świadomość tego, że tą ustawą posłowie nakładają dodatkowe obciążenia, jeżeli chodzi o dysponowanie własną nieruchomością, i dodatkowe obciążenia dla samorządów. Utrudnienia te są znacznie większe niż te, które były wcześniej, kilka lat temu. Dziękuję.
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32