deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 58 w dniu 08-02-2018 (3. dzień obrad)
24. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424, 2029 i 2029-A) - trzecie czytanie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Trochę jest mi trudno nie odnieść się do tego, co słyszałem przed chwilą, bo jednak 7 poprawek strony społecznej, które zgłaszał Kukiz’15, zostało przyjętych, więc to nie jest prawda, aczkolwiek ustawa dalej jest dziurawa i nie ma zgody na to, żeby przyjmować dziurawą ustawę. Jeżeli uważamy, że należy zabronić upraw GMO, to powiedzmy to wprost i zabrońmy tego w każdym artykule. Niestety wiele poprawek, które zgłaszaliśmy, zostało odrzuconych, dlatego nie możemy poprzeć tak dziurawej ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 58 w dniu 08-02-2018 (3. dzień obrad)
24. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424, 2029 i 2029-A) - trzecie czytanie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ta poprawka dotyczy jawności. Chodzi o to, aby osoba, która chce uprawiać GMO, była wymieniona w rejestrze z imienia i nazwiska. I tutaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówią, że nie możemy naruszać prywatności takiej osoby. Przecież wiemy, że mamy rejestry, które są publiczne: KRS, CEIGD, elektroniczną wersję księgi wieczystej i tam te dane są ujawnione. Dlaczego uważamy, że dane osób, które będą chciały uprawiać GMO, mają być tajne, mamy je utajniać? Może dotyczy to pomysłu na jakieś wielkie uprawy działaczy PiS-u? Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 58 w dniu 08-02-2018 (3. dzień obrad)
24. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424, 2029 i 2029-A) - trzecie czytanie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałem państwa posłów poinformować, że poseł sprawozdawca wprowadził państwa w błąd. W tej ustawie można zapisać ubezpieczenia, aby osoba, która będzie chciała uprawiać GMO, ubezpieczyła się od odpowiedzialności w razie zanieczyszczenia sąsiednich pól. Dlaczego zostawiają państwo rolnika samemu sobie, żeby on później musiał ewentualnie na drodze cywilnej odzyskiwać utracone dobra? Jest opinia Biura Analiz Sejmowych, świeża opinia Biura Analiz Sejmowych z 31 stycznia, że w tej ustawie możemy zrobić tę poprawkę. Proszę państwa o przyjęcie tej poprawki, bo ona po prostu zabezpiecza obywateli, rolników przed ewentualnymi szkodami, które byłyby, jeżeli GMO rozlałoby się po Polsce. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 58 w dniu 08-02-2018 (3. dzień obrad)
24. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424, 2029 i 2029-A) - trzecie czytanie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rozpoczęliśmy cykl poprawek, które zgłosiliśmy do ustawy o GMO. Moje pytanie jest skierowane do posła sprawozdawcy. Dlaczego pan jest pewien, że zastosowane rozwiązania są wystarczające? Pamiętam, że dokładnie tak samo pan sprawozdawca był pewien przy pierwszym projekcie ustawy, gdzie był zapis o 3 km. Dzięki stronie społecznej zwiększyliśmy to do 30 km. Nigdy za dużo zabezpieczeń, chodzi o to, aby GMO nie rozlało się po polskich polach. Dlaczego nie chce pan pozwolić na to, aby rolnik, który chce produkować GMO, musiał przedstawić plan na 10 lat, pokazać, co będzie się działo z GMO na jego polu? Dziękuję bardzo.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 58 w dniu 08-02-2018 (3. dzień obrad)
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałem zapytać - nie ma pana premiera, ale może w imieniu pana premiera odpowie pan minister Jurgiel - jaką kwotę, jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, będzie rekomendował panu premierowi, bo rozumiem, że pan premier na koniec to negocjuje, ale rekomendacja, mam nadzieję, wyjdzie od pana ministra. I o to jest pytanie: Jaka wielkość będzie rekomendowana? Dziękuję. (Oklaski)

19. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 58 w dniu 08-02-2018 (3. dzień obrad)
19. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Akuratnie jak PSL dba o polskie rolnictwo, to teraz widzimy. Wiemy również, jak skandalicznie wynegocjowano ostatnią WPR. (Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz: My już nie rządzimy.) Aczkolwiek takie pytanie powinno tutaj paść, a właściwie odpowiedź ministra powinna paść. Gdzie minister zatrzyma się w tych negocjacjach? Może się okazać, że ta uchwała będzie równie pusta jak ta uchwała z 2012 r. My tutaj jako parlament wspieramy ministra, minister będzie negocjował, a wczoraj minister mówi o pewnym wyrównaniu dopłat. Czyli jakim pewnym? Ono powinno być chociażby na poziomie dopłat niemieckich, a nie mniejsze. A może się okazać, że ono będzie tak niepewne, jak i poprzednia koalicja. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 57 w dniu 26-01-2018 (2. dzień obrad)
25. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424 i 2029).

Panie pośle, tutaj źle pan zrozumiał to zanieczyszczenie. Zanieczyszczeniem jest uprawa GMO w uprawie niebędącej GMO. Taka możliwość zawsze jest. My mówimy o tym, że staramy się napisać ustawę tak, aby ta ustawa ograniczyła do maksimum, wprost do niemożliwości, uprawę GMO. Ale ustawy nie pisze się na raz i na teraz. Chcemy zrobić kilka różnych zabezpieczeń, m.in. takim zabezpieczeniem jest to, aby było ubezpieczenie, gdyby coś się przemknęło. To jest kolejna forma zabezpieczenia. Myślę, że jest to forma zabezpieczenia równie ważna, jak te 30 km, za których przyjęcie bardzo dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 57 w dniu 26-01-2018 (2. dzień obrad)
25. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424 i 2029).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać albo posła sprawozdawcę, albo pana ministra, kto będzie ponosił koszty likwidacji ewentualnych zanieczyszczeń pól sąsiednich. Jeżeli doszłoby jednak w jakiś sposób do uprawy GMO i ta uprawa zanieczyściłaby duży obszar - duży czy mały, jakiś sąsiedni obszar - to kto by poniósł te koszty? Oczywiście możemy sobie wyobrazić, że w drodze postępowania cywilnego można byłoby się ubiegać o likwidację tych skutków dotyczących danego rolnika. Ale czy nie byłoby jednak rozsądniej doprowadzić do tego, aby osoba, która chciałaby z jakichś powodów uprawiać rośliny GMO, musiała się po prostu ubezpieczyć od wyrządzonych szkód? Dziękuję.
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32