deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie dostępności medycznej marihuany

więcej...
  w sprawie nieprawidłowości w Prokuraturze Krajowej
więcej...
  w sprawie wątpliwości dotyczących prawidłowości realizacji inwestycji w postaci budowy elektrowni wiatrowych w pow. parczewsk
więcej...
  w sprawie interpretacji przepisu art. 5 ust 8a pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych
więcej...
  w sprawie działalności klubów 4H
więcej...
  w sprawie funkcjonowania infolinii ARiMR
więcej...
  w sprawie hodowli alpak w Polsce
więcej...
  w sprawie pomocy finansowej udzielanej rolnikom poszkodowanym w wyniku nawałnic
więcej...
  w sprawie systemu monitoringu suszy rolniczej oraz rozmieszczenia stacji meteorologicznych
więcej...
  w sprawie leczenia raka jelita grubego
więcej...
  w sprawie finansowania niepublicznych szkół muzycznych
więcej...
  w sprawie interpretacji przepisów dotyczących szacowania szkód łowieckich
więcej...
  w sprawie problemów sadowników
więcej...
  w sprawie wysokości zarobków w instytutach badawczych nadzorowanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi
więcej...
  w sprawie wynagrodzeń pracowników inspekcji z zakresu urzędowej kontroli żywności nadzorowanych przez ministra rolnictwa i ro
więcej...
  w sprawie wysokości zarobków oraz liczby zatrudnionych pracowników KOWR i ARiMR
więcej...
  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=22725
więcej...
  w sprawie edukacji dzieci i młodzieży przez organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt
więcej...


1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50