deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie relacji między bankami, a ich klientami, które pozostają bezkarne w udzielaniu kredytów na podstawie wadliwego przepisu prawnego zawartego w ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

więcej...
  w sprawie nadużyć w Aeroklubie Ziemi Zamojskiej
więcej...
  w sprawie problemu, z którym nie radzą sobie osoby odbywające staż zawodowy z urzędu pracy
więcej...
  w sprawie zwrotu nienależnie pobranych składek ubezpieczenia przez KRUS
więcej...
  w sprawie umowy TTIP
więcej...
  w sprawie nieprawidłowości szacowania strat w gm. Warka
więcej...
  w sprawie odzyskiwania zajmowanych bez podstawy prawnej nieruchomości rolnych znajdujących się w Zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa
więcej...
  w sprawie kosztów przygotowania i emisji wybranych programów telewizyjnych
więcej...
  w sprawie limitów miejsc na uczelniach medycznych oraz liczby specjalistów
więcej...
  w sprawie zbyt dużej liczby godzin pracy lekarzy
więcej...
  w sprawie organizacji programów szkoleń dla lekarzy rezydentów
więcej...
  w sprawie wynagrodzeń zarządów firm, w których kapitał większościowy należy do Skarbu Państwa
więcej...
  w sprawie organizacji dyżurów medycznych
więcej...
  w sprawie przetrzymywania podatku VAT pobieranego od polskich eksporterów
więcej...
  w sprawie problemów producentów biomasy
więcej...
  w sprawie opłacalności produkcji owiec i kóz
więcej...
  w sprawie przepisów ustawy o nasiennictwie w zakresie praw autorskich
więcej...
  w sprawie wysokości opłat za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  [47]  48  49  50