deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie zasad przeprowadzania urzędowej kontroli żywności

więcej...
  w sprawie aktualizacji operatów uzdrowiskowych
więcej...
  w sprawie zasad realizacji programu rolnośrodowiskowego
więcej...
  w sprawie przekazywania dodatkowych środków z tytułu części opłaty za ubezpieczenie OC na leczenie pacjentów
więcej...
  w sprawie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym dotyczącej pośredniczących podmiotów tytoniowych
więcej...
  w sprawie zmniejszenia udziału procentowego reguły pochodzenia w gotowych wyrobach tytoniowych
więcej...
  w sprawie ochrony zasobów wodnych
więcej...
  w sprawie wymagań, jakie musi spełniać rolnik ubiegający się o otrzymanie wsparcia i ubezpieczenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
więcej...
  w sprawie rozwoju innowacyjności nauki w Polsce oraz sposobu przyznawania punktacji za publikację artykułów w czasopismach naukowych
więcej...
  w sprawie importu zbóż spoza krajów UE
więcej...
  w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w gm. Michów
więcej...
  w sprawie definicji rolnika indywidualnego
więcej...
  w sprawie nieprawidłowości do jakich dochodzi w związku z wydawaniem decyzji przez komisje lekarskie orzekające w organach ZUS i KRUS
więcej...
  w sprawie wyników wizyty wiceministrów oraz Prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach
więcej...
  w sprawie Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
więcej...
  w sprawie relacji między bankami, a ich klientami, które pozostają bezkarne w udzielaniu kredytów na podstawie wadliwego przepisu prawnego zawartego w ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
więcej...
  w sprawie nadużyć w Aeroklubie Ziemi Zamojskiej
więcej...
  w sprawie problemu, z którym nie radzą sobie osoby odbywające staż zawodowy z urzędu pracy
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  [46]  47  48  49  50