deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie podrabiania środków ochrony roślin

więcej...
  w sprawie nakładania kar i wytaczania procesów przeciwko rolnikom uczestniczącym w protestach
więcej...
  w sprawie pracy lekarzy orzeczników w KRUS
więcej...
  w sprawie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych
więcej...
  w sprawie ograniczenia liczby wydawanych wiz i pozwoleń na prace sezonowe obywatelom Ukrainy
więcej...
  w sprawie działalności Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa ? FAPA
więcej...
  w sprawie importu półtusz wieprzowych z zagranicy
więcej...
  w sprawie ujawnienia części negocjowanej umowy o wolnym handlu między UE, a USA (TTIP)
więcej...
  w sprawie przedsiębiorstw zajmujących się importem, przeładunkiem i eksportem płodów rolnych
więcej...
  w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 74 w miejscowości Gorajec
więcej...
  w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20
więcej...
  w sprawie "mleka przerzutowego"
więcej...
  w sprawie odmowy korzystnego przeliczania emerytur
więcej...
  w sprawie wysokich opłat członkowskich pobieranych od lekarzy na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej
więcej...
  w sprawie opieszałości sądów
więcej...
  w sprawie budowy przejść granicznych w miejscowościach Zbereże i Orchówek
więcej...
  w sprawie turbin wiatrowych z pionową osią obrotu
więcej...
  w sprawie złóż kopalin w okolicach Suwałk
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  [44]  45  46  47  48  49  50