deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

więcej...
  w sprawie niejasnych zasad związanych ze znakowaniem zwierząt gospodarskich
więcej...
  w sprawie zmian wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
więcej...
  w sprawie postępowań dyscyplinarnych wobec studentów
więcej...
  w sprawie przeciążeń pracy w sądach
więcej...
  w sprawie witryn internetowych szpitali
więcej...
  w sprawie osób skazanych za oszustwo w bankach
więcej...
  w sprawie rozliczeń podatku VAT przez przedsiębiorców drogą internetową
więcej...
  w sprawie prawa do pobierania świadczenia opiekuńczego
więcej...
  w sprawie rzek istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
więcej...
  w sprawie możliwości zmiany kryteriów lub zwiększenia poziomu wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczącego działania programu Młody Rolnik
więcej...
  w sprawie trudnej sytuacji hodowców trzody chlewnej oraz ochrony krajowych producentów żywności
więcej...
  w sprawie negocjacji warunków Wspólnej Polityki Rolnej UE po roku 2020
więcej...
  w sprawie kupna polskiej ziemi przez obcokrajowców
więcej...
  w sprawie wsparcia finansowego dla Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
więcej...
  w sprawie realizacji obowiązku gminy dowozu dzieci do szkoły
więcej...
  w sprawie problemów hodowców trzody chlewnej oraz obaw związanych z importem wieprzowiny z zagranicy
więcej...
  w sprawie zagrożeń związanych z wejściem w życie umowy CETA
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  [35]  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50