deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie trudnej sytuacji osób w wieku przedemerytalnym

więcej...
  w sprawie nieprzestrzegania przepisów ustawy Prawo spółdzielcze
więcej...
  w sprawie pomocy publicznej udzielonej przez polski rząd
więcej...
  w sprawie różnego kryterium dochodu i zasad w przyznawaniu świadczeń i zasiłków dla rodzin z dziećmi
więcej...
  w sprawie powstania woj. częstochowskiego
więcej...
  w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku nieobecności pracownika z powodu choroby
więcej...
  w sprawie problemów pszczelarzy
więcej...
  w sprawie założeń nowego projektu podatku handlowego
więcej...
  w sprawie objęcia usług budowlanych mechanizmem odwróconego obciążenia podatkiem VAT
więcej...
  w sprawie szczególnego rodzaju upoważnienia do odbioru przesyłki pocztowej
więcej...
  w sprawie w sprawie kontrowersji w działaniach KRUS
więcej...
  w sprawie budowy podwieszanej kładki przez rzekę Bug pomiędzy woj. lubelskim a podlaskim
więcej...
  w sprawie handlu podrabianymi nawozami sztucznymi
więcej...
  w sprawie przeprowadzania zabiegu fluoryzacji u dzieci w wielu szkolnym
więcej...
  w sprawie wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii
więcej...
  w sprawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
więcej...
  w sprawie niejasnych zasad związanych ze znakowaniem zwierząt gospodarskich
więcej...
  w sprawie zmian wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  [34]  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50