deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie kierunków dostaw oraz cen gazu

więcej...
  w sprawie sytuacji Krajowej Spółki Cukrowej SA
więcej...
  w sprawie funkcjonowania aplikacji eWniosekPlus
więcej...
  w sprawie możliwości polowania z łukiem
więcej...
  w sprawie rozwoju energetyki wodorowej w Polsce
więcej...
  w sprawie wysokości stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
więcej...
  w sprawie przedłużania umów dzierżawy dla gospodarstw wielkoobszarowych
więcej...
  w sprawie funkcjonowania Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
więcej...
  w sprawie ochrony polskich cmentarzy w kraju i zagranicą
więcej...
  w sprawie nabywania obywatelstwa polskiego
więcej...
  w sprawie rozwoju hodowli bydła mlecznego w Polsce w kontekście dokumentacji pokontrolnej Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
więcej...
  w sprawie likwidacji linii kolejowej nr 371
więcej...
  w sprawie Deklaracji Terezińskiej oraz JUST Act 447
więcej...
  w sprawie czasowego dopuszczenia do użytku środków ochrony roślin z grupy nenikotynoidów
więcej...
  w sprawie zaniechań w służbie geodezyjnej i kartograficznej
więcej...
  w sprawie absurdalnego karania rolników za prace polowe oraz produkcję żywności
więcej...
  w sprawie zawodu pielęgniarki i położnej
więcej...
  w sprawie ograniczenia przez koncern Orlen swobody wybierania dostawców dla prywatnych stacji
więcej...


1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50