deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie trudnej sytuacji hodowców ryb

więcej...
  w sprawie wysokości stawek podatku VAT na książki, podręczniki i przybory szkolne
więcej...
  w sprawie projektu podstawy programowej dla szkoły podstawowej w zakresie nauczania przedmiotu: wiedza o społeczeństwie
więcej...
  w sprawie grodzenia linii brzegowej jezior należących do Skarbu Państwa
więcej...
  w sprawie obecnej sytuacji Spółdzielni Kółek Rolniczych
więcej...
  w sprawie złego stanu linii energetycznych
więcej...
  w sprawie zasiłku pogrzebowego
więcej...
  w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej
więcej...
  w sprawie proponowanych sankcji dla obrońców za przedłużanie procesu
więcej...
  w sprawie wykreślenia firm z rejestru VAT
więcej...
  w sprawie systemu Smartflow
więcej...
  w sprawie wzrostu składki ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
więcej...
  w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które
więcej...
  w sprawie łamania prawa przez ANR
więcej...
  w sprawie rosnącego importu pszenicy z Ukrainy do Polski
więcej...
  w sprawie skutków wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń oraz grypy ptaków u drobiu
więcej...
  w sprawie podmiotów uprawnionych do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej oraz kosztów ich funkcjonowania
więcej...
  w sprawie nabycia nieruchomości rolnych przez mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  [30]  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50