deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie zastosowania niskoemisyjnych, bezdymnych paliw stałych z odzyskiem energii w gospodarstwach domowych

więcej...
  w sprawie udzielenia zgody na czasowe stosowanie zapraw neonikotynoidowych do ochrony rzepaku w Polsce
więcej...
  w sprawie pomiaru jakości powietrza
więcej...
  w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do gospodarczego uboju zwierząt
więcej...
  w sprawie przepisów dotyczących funkcjonowania cmentarzy
więcej...
  w sprawie pobierania świadczenia w ramach programu "Rodzina 500 plus" przez matki samotnie wychowujące dzieci
więcej...
  w sprawie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Polsce
więcej...
  w sprawie wyłudzeń podatku VAT
więcej...
  w sprawie branży tytoniowej
więcej...
  w sprawie zmiany powierzchni zasiewów oraz pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce i Kanadzie
więcej...
  w sprawie wpływu pestycydów na populację pszczół w Polsce
więcej...
  w sprawie zmiany zasad związanych z obrotem trzodą chlewną oraz ubojem zwierząt w gospodarstwie
więcej...
  w sprawie stosowania glifosatu
więcej...
  w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Energii
więcej...
  w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Finansów
więcej...
  w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
więcej...
  w sprawie liczby lekarzy i pielęgniarek w Polsce i pozostałych krajach UE
więcej...
  w sprawie przyznawania miejsc rezydenckich
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  [28]  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50