deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych

więcej...
  w sprawie dotacji z Funduszu Postępu Biologicznego
więcej...
  w sprawie dotacji z budżetu państwa dla fundacji, izb rolniczych, związków zawodowych rolników i jednostek pozostałych
więcej...
  w sprawie powtórnego wyrabiania prawa jazdy
więcej...
  w sprawie funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców
więcej...
  w sprawie zasad sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe"
więcej...
  w sprawie naliczania opłat za transfer danych w roamingu przez operatorów telefonii GSM
więcej...
  w sprawie wdrożenia Sytemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
więcej...
  w sprawie wdrożenia Sytemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Środowiska
więcej...
  w sprawie wdrożenia Sytemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
więcej...
  w sprawie motocykli trójkołowych
więcej...
  w sprawie projektu zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydz
więcej...
  w sprawie urzędowej kontroli żywności genetycznie zmodyfikowanej przeprowadzanej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
więcej...
  w sprawie importu miodu z Ukrainy
więcej...
  w sprawie oskładkowania umów zlecenia dla studentów i uczniów
więcej...
  w sprawie wprowadzenia systemu BIM jako warunku projektowego w budowach finansowanych ze środków publicznych
więcej...
  w sprawie testu MULTISELECT w procesie rekrutacyjnym do Policji
więcej...
  w sprawie problemu bezdomności
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  [26]  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50