deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie obowiązkowych szczepień

więcej...
  w sprawie podziału nieruchomości rolnych dzierżawionych z ANR między członkami najbliższej rodziny
więcej...
  w sprawie sprzedaży tuczników konsumentom końcowym, którzy nie posiadają siedziby stada
więcej...
  w sprawie zasad udzielania kredytów preferencyjnych na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych
więcej...
  w sprawie zasad przyznawania jednolitych płatności obszarowych
więcej...
  w sprawie zarobków i wykształcenia pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
więcej...
  w sprawie produkcji, eksportu oraz importu wieprzowiny
więcej...
  w sprawie emerytur prokuratorskich
więcej...
  w sprawie wysokości dopłat bezpośrednich pobieranych przez koła łowieckie
więcej...
  w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym
więcej...
  w sprawie środków otrzymanych przez Polskę z budżetu Unii Europejskiej
więcej...
  w sprawie szkód łowieckich w gm. Łobżenica
więcej...
  w sprawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
więcej...
  w sprawie tzw. ustawy odorowej
więcej...
  w sprawie tzw. ustawy odorowej
więcej...
  w sprawie Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
więcej...
  w sprawie dotacji z Funduszu Postępu Biologicznego
więcej...
  w sprawie dotacji z budżetu państwa dla fundacji, izb rolniczych, związków zawodowych rolników i jednostek pozostałych
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  [25]  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50