deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie możliwej produkcji konserw mięsnych ze świń zarażonych ASF

więcej...
  w sprawie możliwości realizacji budowy zagrodowej przez osoby nieposiadające statusu rolnika indywidualnego
więcej...
  w sprawie wieku emerytalnego rolników oraz osób ubezpieczonych w KRUS
więcej...
  w sprawie dopłat do przechowalnictwa masła
więcej...
  w sprawie zdominowania sektora handlowego w Polsce przez zagraniczne sieci supermarketów i dyskontów
więcej...
  w sprawie zmian w programie rolno-środowiskowo-klimatycznym z PROW
więcej...
  w sprawie zagospodarowania odpadów organicznych po dzikich zwierzętach
więcej...
  w sprawie uboju zwierząt w gospodarstwach
więcej...
  w sprawie bankructw zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego
więcej...
  w sprawie rozrostu biurokracji w Polsce
więcej...
  w sprawie pracowników zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej w Krajowej Spółce Cukrowej SA
więcej...
  w sprawie efektywności gospodarstw rolnych
więcej...
  w sprawie inicjatywy budowy pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy polskich spoczywających na Cmentarzu Dubieńskim w Ró
więcej...
  w sprawie zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii w zakresie bilansowania międzyfazowego
więcej...
  w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
więcej...
  w sprawie stosowania procedury Tax Free
więcej...
  w sprawie jaj skażonych fipronilem
więcej...
  w sprawie dopłat bezpośrednich do trwałych użytków zielonych
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  [21]  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50