deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie wzrostu stawki zwrotu akcyzy za olej napędowy

więcej...
  w sprawie sprzedaży ciągników
więcej...
  w sprawie skutków nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie prowadzenia aptek
więcej...
  w sprawie terminów badania gleby w ramach Programu rolnośrodowiskowego PROW 2014-2020
więcej...
  w sprawie logo Ministerstwa Zdrowia
więcej...
  w sprawie kontroli podatkowych
więcej...
  w sprawie dopłat do materiału siewnego
więcej...
  w sprawie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w związku z organizacją zajęć szkolnych poza szkołą
więcej...
  w sprawie stanu Kanału Olszowieckiego
więcej...
  w sprawie opłat w systemie viaTOLL
więcej...
  w sprawie respektowania wymogów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów zakwaterowania zbiorowego
więcej...
  w sprawie prawidłowości zbywania nieruchomości przez przedsiębiorstwo PGL Lasy Państwowe
więcej...
  w sprawie przebudowy dróg oraz problemów zjazdów do posesji
więcej...
  w sprawie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych
więcej...
  w sprawie wątpliwości interpretacyjnych związanych ze stosowaniem art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie usta
więcej...
  w sprawie budowy stacji paliw z paliwem wodorowym
więcej...
  w sprawie zamiaru likwidacji hodowli zwierząt futerkowych
więcej...
  w sprawie badań prowadzonych przez uczelnie wyższe na temat hodowli i chowu zwierząt futerkowych w Polsce
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50