deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie naliczania podatku oraz składki zdrowotnej od zwrotu nadwyżki składki zdrowotnej

więcej...
  w sprawie badań dotyczących stosowania antykoncepcji, według których ryzyko depresji i raka piersi jest mocno podwyższone
więcej...
  w sprawie refundowanej stomatologicznej opieki dorosłych
więcej...
  w sprawie możliwości włączenia do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej działających na uniwersytetach klinik prawa
więcej...
  w sprawie momentu zobowiązania kontrolowanego do poniesienia opłat za czynności kontrolne jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
więcej...
  w sprawie rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce
więcej...
  w sprawie odznaczonych działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych pozostawionych bez domu lub emerytury
więcej...
  w sprawie poziomu wakcynacji przeciw HPV i zachorowań na raka szyjki macicy i inne choroby powiązane z humane papillomavirus w Polsce
więcej...
  w sprawie segregacji odpadów plastikowych
więcej...
  w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
więcej...
  w sprawie wsparcia rolników w zakresie działania: Dobrostan zwierząt w ramach PROW 2014-2020
więcej...
  w sprawie zarejestrowania firmy POLAND REPUBLIC OF w rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych
więcej...
  w sprawie wzrostu stawek opłaty za wywóz odpadów
więcej...
  w sprawie rozwoju gospodarstw rodzinnych zajmujących się trzodą chlewną
więcej...
  w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowi
więcej...
  w sprawie wzrostu przeciętnego dochodu uzyskiwanego z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego
więcej...
  w sprawie wieku emerytalnego rolników
więcej...
  w sprawie leśników oraz gospodarowania nieruchomościami przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
więcej...


[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50