Plan pracy

Harmonogram spotkańKolejny tydzień:   2017-11-27 - 2017-12-03   I   2017-12-04 - 2017-12-10   I   2017-12-11 - 2017-12-17poniedziałek 2017-11-20 - 2017-11-26 niedziela

poniedziałek 2017-11-20
(godz. 11:00 - 16:00) : Konferencja "Obowiązek szczepień w Polsce"

wtorek 2017-11-21
(godz. 09:00 - 17:00) : praca w sekretariacie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
(godz. 14:30 - 15:30) : posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia:
  Zaopiniowanie dla Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 1988 i 1988-A).
(godz. 17:00 - 19:00) : Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
  Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424).

środa 2017-11-22
(godz. 08:30 - 10:30) : posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości utworzenia i funkcjonowania Funduszu Promocji Produktów Ekologicznych. Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat planów i możliwości włączenia produktów ekologicznych (owoce i warzywa oraz mleko) w ramach „Programu dla szkół”. Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zmian dystrybucyjnych w obowiązującym w roku szkolnym 2017/2018 „Programie dla szkół”.
(godz. 10:30 - 12:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderaty: – nr 5 w sprawie problemów związanych ze sprzedażą słomy na cele energetyczne i negatywnego wpływu tego zjawiska na żyzność i urodzajność gleby, – nr 9 w sprawie podjęcia działań ułatwiających sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych. Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 7 w sprawie niedopuszczenia do wyeliminowania z obrotu opakowań jednostkowych papierosów typu „slim”.
(godz. 12:00 - 14:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  Posiedzenie Komisji odbędzie się w przypadku zakończenia prac przez podkomisję i przyjęcia przez nią sprawozdania. Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424). - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Jan Duda.
(godz. 13:00 - 14:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia:
  Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2011).

czwartek 2017-11-23
(godz. 09:00 - 11:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat polskiego rynku owoców miękkich, przetwórstwa i przechowalnictwa z uwzględnieniem przechowalni koncentratów owocowych.
(godz. 12:00 - 14:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości wytwarzania destylatów owocowych i nalewek w Polsce. Rozpatrzenie informacji Ministra Rozwoju i Finansów na temat możliwości zalegalizowania sprzedaży destylatów owocowych i nalewek w Polsce. Produkcja destylatów owocowych szansą zwiększenia dochodów rolniczych. Szanse i dylematy. Doświadczenia z innych krajów UE - przedstawia Krzysztof Maurer prezes Łąckiej Drogi Owocowej, właściciel tłoczni Maurer. Wytwarzanie nalewek szansą zwiększenia oferty rynkowej rolnictwa opartej o doświadczenia i polską tradycję - przedstawia Zbigniew Sierszuła członek stowarzyszenia Polska Akademia Smaku.
(godz. 12:00 - 13:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia:
  Pkt I porządku dziennego aktualny w przypadku zgłoszenia poprawek w czasie drugiego czytania oraz skierowania ich do Komisji. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 1976 i 1993). Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok.

piątek 2017-11-24
(godz. 09:00 - 13:00) : posiedzenie Sejmu – głosowania.
(godz. 13:00 - 17:00) : praca w sekretariacie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Poprzedni tydzień:   2017-11-13 - 2017-11-19   I   2017-11-06 - 2017-11-12   I   2017-10-30 - 2017-11-05