deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

więcej...
  w sprawie wsparcia rolników w zakresie działania: Dobrostan zwierząt w ramach PROW 2014-2020
więcej...
  w sprawie zarejestrowania firmy POLAND REPUBLIC OF w rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych
więcej...
  w sprawie wzrostu stawek opłaty za wywóz odpadów
więcej...
  w sprawie rozwoju gospodarstw rodzinnych zajmujących się trzodą chlewną
więcej...
  w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowi
więcej...
  w sprawie wzrostu przeciętnego dochodu uzyskiwanego z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego
więcej...
  w sprawie wieku emerytalnego rolników
więcej...
  w sprawie leśników oraz gospodarowania nieruchomościami przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
więcej...
  w sprawie zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
więcej...
  w sprawie możliwości ograniczenia treści seksualnych w przestrzeni publicznej oraz przestępstwa rozpowszechniania pornografii
więcej...
  w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do punktów krwiodawstwa
więcej...
  w sprawie finansowania rozwoju polskiej hodowli z dotacji budżetowych przyznanych podmiotom realizującym zadania w zakresie p
więcej...
  w sprawie dyscypliny finansów publicznych w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w kontekście dokumentacji k
więcej...
  w sprawie wątpliwości związanych z budową sieci 5G w Polsce
więcej...
  w sprawie produkcji tworzyw sztucznych w Polsce oraz poziomu zanieczyszczenia środowiska
więcej...
  w sprawie zanieczyszczonego powietrza w Polsce
więcej...
  w sprawie szeregu wątpliwości związanych z udzieleniem kredytu przez Bank PKO BP dla ówczesnej partii Nowoczesna Ryszarda Pet
więcej...


[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50