Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie oskładkowania umów zlecenia dla studentów i uczniów

więcej...
  w sprawie wprowadzenia systemu BIM jako warunku projektowego w budowach finansowanych ze środków publicznych
więcej...
  w sprawie testu MULTISELECT w procesie rekrutacyjnym do Policji
więcej...
  w sprawie problemu bezdomności
więcej...
  w sprawie sprawności fizycznej żołnierzy
więcej...
  w sprawie funkcjonowania spółki Recyclix
więcej...
  w sprawie sytuacji materialnej Polaków
więcej...
  w sprawie dopuszczalnych norm poziomu jodu w powietrzu
więcej...
  w sprawie szkół prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje
więcej...
  w sprawie bezpodstawnych wezwań karetek pogotowia
więcej...
  w sprawie zwiększenia wydatków na obronność
więcej...
  w sprawie nieuczciwego postępowania pracodawców wobec pracowników pracujących na podstawie umowy zlecenia
więcej...
  w sprawie nieaktualnych map dla operatorów numerów alarmowych
więcej...
  w sprawie emerytur sędziowskich
więcej...
  w sprawie wzrostu składki ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
więcej...
  w sprawie importu i sprzedaży pasz GMO w Polsce
więcej...
  w sprawie zastosowania niskoemisyjnych, bezdymnych paliw stałych z odzyskiem energii w gospodarstwach domowych
więcej...
  w sprawie udzielenia zgody na czasowe stosowanie zapraw neonikotynoidowych do ochrony rzepaku w Polsce
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  [26]  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49