Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie zniesienia podatku akcyzowego na olej opałowy używany w gospodarstwach domowych

więcej...
  w sprawie hodowli pszczół w miastach
więcej...
  w sprawie przemysłu młynarskiego w Polsce
więcej...
  w sprawie nowych przypadków ASF w Polsce
więcej...
  w sprawie spółek ANR odpowiedzialnych za kreowanie postępu biologicznego zwierząt gospodarskich w Polsce
więcej...
  w sprawie analizy kosztów ekonomicznych i społecznych gastroenterologii, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Leśniowskiego-
więcej...
  w sprawie eksploatacji złoża węgla brunatnego pod Złoczewem, budowy kopalni, infrastruktury oraz oddziaływania inwestycji na
więcej...
  w sprawie alternatywnych źródeł pozyskiwania energii w Polsce
więcej...
  w sprawie możliwości budowy przetwórni krwi w Polsce
więcej...
  w sprawie ostatnich zmian w przepisach Prawa energetycznego w zakresie obowiązków koncesyjnych w obrębie paliw
więcej...
  w sprawie testów karabinka MSBS
więcej...
  w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
więcej...
  w sprawie zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych przez KSC SA
więcej...
  w sprawie importu produktów z GMO
więcej...
  w sprawie kryteriów wyboru projektów w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia, działanie 1.2: Internacjonalizacja MŚP
więcej...
  w sprawie ataku na polską placówkę dyplomatyczną na Ukrainie
więcej...
  w sprawie obowiązkowych szczepień
więcej...
  w sprawie podziału nieruchomości rolnych dzierżawionych z ANR między członkami najbliższej rodziny
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  [23]  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49