Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie odpowiedzialności za stan techniczny i zawartość butli gazowej

więcej...
  w sprawie jakości polskich wędlin
więcej...
  w sprawie gospodarstw zajmujących się chowem bydła mlecznego
więcej...
  w sprawie wycofania biopaliw
więcej...
  w sprawie przejęcia firmy Exdrob przez firmę MHP
więcej...
  w sprawie uszczelniania systemu podatkowego
więcej...
  w sprawie kondycji branży mięsnej w Polsce
więcej...
  w sprawie wzrostu cen masła
więcej...
  w sprawie sytuacji polskich pielęgniarek, położnych, lekarzy
więcej...
  w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych
więcej...
  w sprawie kwalifikacji zawodowych dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR)
więcej...
  w sprawie dofinansowania jałówek hodowlanych
więcej...
  w sprawie rynku tytoniowego w województwie lubelskim
więcej...
  w sprawie zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia w KOWR oraz ARiMR
więcej...
  w sprawie wysokości wynagrodzenia pracowników KRUS
więcej...
  w sprawie grypy ptaków
więcej...
  w sprawie szczepień obowiązkowych oraz Programu Elektronicznego Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek
więcej...
  w sprawie kierunków rozwoju polskiego rolnictwa
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49