Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie wzrostu cen masła

więcej...
  w sprawie sytuacji polskich pielęgniarek, położnych, lekarzy
więcej...
  w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych
więcej...
  w sprawie kwalifikacji zawodowych dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR)
więcej...
  w sprawie dofinansowania jałówek hodowlanych
więcej...
  w sprawie rynku tytoniowego w województwie lubelskim
więcej...
  w sprawie zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia w KOWR oraz ARiMR
więcej...
  w sprawie wysokości wynagrodzenia pracowników KRUS
więcej...
  w sprawie grypy ptaków
więcej...
  w sprawie szczepień obowiązkowych oraz Programu Elektronicznego Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek
więcej...
  w sprawie kierunków rozwoju polskiego rolnictwa
więcej...
  w sprawie obniżek cen tuczników
więcej...
  w sprawie obecności mszyc na polach
więcej...
  w sprawie obszarów Natura 2000
więcej...
  w sprawie stosowania pasz GMO po 2019 r.
więcej...
  w sprawie zagospodarowania budynków po zamkniętych szkołach
więcej...
  w sprawie rozporządzenia dotyczącego działania Programu Młody Rolnik z PROW oraz dostępu do ziemi rolnej Skarbu Państwa
więcej...
  w sprawie rent rolniczych KRUS z tytułu niezdolności do pracy
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48