Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie oddziałów kardiologii, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej

więcej...
  w sprawie środków na modernizację gospodarstw rolnych
więcej...
  w sprawie zabezpieczenia funkcjonowania KGHM oraz polskiego górnictwa miedzi i srebra
więcej...
  w sprawie kosztów ponoszonych z budżetu na rzecz ofiar wypadków komunikacyjnych
więcej...
  w sprawie koncepcji "jeden powiat, jedna strzelnica"
więcej...
  w sprawie modernizacji sygnalizacji świetlnej
więcej...
  w sprawie wypadków powodowanych przez nietrzeźwych kierowców
więcej...
  w sprawie warszawskiego toru testowego Żerań przy Fabryce Samochodów Osobowych
więcej...
  w sprawie odpowiedzialności za stan techniczny i zawartość butli gazowej
więcej...
  w sprawie jakości polskich wędlin
więcej...
  w sprawie gospodarstw zajmujących się chowem bydła mlecznego
więcej...
  w sprawie wycofania biopaliw
więcej...
  w sprawie przejęcia firmy Exdrob przez firmę MHP
więcej...
  w sprawie uszczelniania systemu podatkowego
więcej...
  w sprawie kondycji branży mięsnej w Polsce
więcej...
  w sprawie wzrostu cen masła
więcej...
  w sprawie sytuacji polskich pielęgniarek, położnych, lekarzy
więcej...
  w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48