Plan pracy

Harmonogram spotkańKolejny tydzień:   2017-10-30 - 2017-11-05   I   2017-11-06 - 2017-11-12   I   2017-11-13 - 2017-11-19poniedziałek 2017-10-23 - 2017-10-29 niedziela

poniedziałek 2017-10-23
(godz. 09:00 - 17:00) : praca w sekretariacie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(godz. 18:00 - 20:00) : spotkanie z członkami spółdzielni mieszkaniowych

wtorek 2017-10-24
(godz. 09:00 - 17:00) : praca w sekretariacie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(godz. 13:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia:
  Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie o rządowym projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813 i 1813-A) - kontynuacja - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Tomasz Latos.

środa 2017-10-25
(godz. 10:20) : posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie: 1) części budżetowej 32 – Rolnictwo 2) części budżetowej 33 – Rozwój wsi 3) części budżetowej 35 – Rynki rolne 4) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 7, 8, 12, 32 , 35, 50 i 81; 5) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo 6) zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7 7) dotacji przedmiotowej i podmiotowej z zał. nr 9 8) programów wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10 9) planów finansowych agencji wykonawczych z zał. nr 11 10) planów finansowych państwowych osób prawnych z zał. nr 14 - referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
(godz. 12:30) : posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań mających na celu ograniczenie zapotrzebowania na importowane białko sojowe przeznaczone do żywienia zwierząt. Możliwości zastąpienia śruty sojowej krajowym białkiem roślinnym w świetle wyników najnowszych badań naukowych – przedstawia dr Wojciech Mikulski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
(godz. 12:30) : posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia:
  Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) - referuje Rzecznik Praw Pacjenta, - koreferent poseł Gabriela Masłowska.
(godz. 14:30) : posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat krajowych programów zwalczania Salmonelli w stadach drobiu.

czwartek 2017-10-26
(godz. 09:00 - 11:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  Informacja Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach na temat żyzności gleb w Polsce i możliwości ich poprawy. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat programu „Rekultywacji gleb zakwaszonych poprzez nawożenie wapnem pochodzenia naturalnego”, z uwzględnieniem wykorzystanej pomocy de minimis oraz dotacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Biopreparaty bakteryjne w rekultywacji gleb rolnych - przedstawia prof. Magdalena Popowska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
(godz. 12:00 - 13:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia:
  Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 1201 i 1201-A) - uzasadnia poseł Marek Ruciński.
(godz. 13:00 - 17:00) : praca w sekretariacie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Poprzedni tydzień:   2017-10-16 - 2017-10-22   I   2017-10-09 - 2017-10-15   I   2017-10-02 - 2017-10-08