Plan pracy

Harmonogram spotkańKolejny tydzień:   2017-10-16 - 2017-10-22   I   2017-10-23 - 2017-10-29   I   2017-10-30 - 2017-11-05poniedziałek 2017-10-09 - 2017-10-15 niedziela

poniedziałek 2017-10-09
(godz. 12:00 - 14:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia:
  "Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła na temat działań, jakie zamierza podjąć Minister Zdrowia w celu poprawy sytuacji finansowej lekarzy rezydentów, jak również w sprawie przeciągającego się strajku głodowego lekarzy rezydentów".
(godz. 14:00 - 18:00) : praca w sekretariacie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

wtorek 2017-10-10
(godz. 12:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  Unijne programy wsparcia skierowane do polskich młodych rolników w latach 2004-2017. Przedstawiają: - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, - członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Janusz Wojciechowski. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wymiany pokoleń w polskim rolnictwie na przestrzeni lat 2004-201
(godz. 13:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia:
  "Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny na temat działań, jakie zamierzają podjąć w sprawie zabezpieczenia dostępności do świadczeń z zakresu kardiologii po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jak również w sprawie zmiany wycen tych świadczeń".
(godz. 14:00 - 18:00) : praca w sekretariacie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

środa 2017-10-11
(godz. 09:15 - 11:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. strategii rozwoju Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w związku ze zmianami kadrowymi.
(godz. 11:00 - 16:00) : praca w sekretariacie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
(godz. 16:00 - 18:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia:
  Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie o rządowym projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813 i 1813-A) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Tomasz Latos.

czwartek 2017-10-12
(godz. 08:30 - 10:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 1610) - uzasadnia poseł Jarosław Sachajko.
(godz. 10:00 - 12:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rozwoju i Finansów oraz Spraw Zagranicznych na temat ekspansji na rynki zagraniczne polskich firm sektora rolno-spożywczego, w tym perspektywy inwestowania za granicą oraz podejmowane działania w zakresie dyplomacji ekonomicznej.
(godz. 12:00 - 14:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia:
  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1847) - uzasadnia Minister Zdrowia. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wraz z autopoprawką (druki nr 1631 i 1631-A) - uzasadnia poseł Marek Ruciński.
(godz. 17:00 - 19:00) : posiedzenie Sejmu – głosowania.

piątek 2017-10-13
(godz. 09:00 - 17:00) : praca w sekretariacie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Poprzedni tydzień:   2017-10-02 - 2017-10-08   I   2017-09-25 - 2017-10-01   I   2017-09-18 - 2017-09-24