Działalność poselska

Projekty ustaw

  Poselski projekty ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Projekt zakłada przyznanie ministrowi właściwemu ds. rolnictwa i rozwoju wsi szerszych kompetencji w przedmiocie nadzoru nad obrotem nieruchomościami rolnymi, stanowiącymi przedmiot prawa własności Skarbu Państwa. Projektowana ustawa ma zapewnić kontrolowanie działalności Agencji w zakresie gospodarowania przedmiotami własności Skarbu Państwa, wyeliminowanie nadużyć z tym związanych oraz uczynienie ministra rolnictwa bezpośrednio politycznie odpowiedzialnym za obrót państwową ziemią.

więcej...
  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych ma na celu wprowadzenie nowych zasad przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia izby oraz wprowadzenie nowych zasad pozyskiwania środków finansowych na realizację ustawowych i statutowych zadań i celów izb rolniczych. Głównym celem ustawy jest zmotywowanie izb rolniczych do efektywniejszej pracy na rzecz reprezentacji interesów rolników i polskiej wsi.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników i zmianie niektórych innych ustaw
Celem ustawy jest stworzenie warunków do sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy, z własnego gospodarstwa. Potrzeba takiego rozwiązania wynika z braku rozgraniczenia wytwarzania żywności metodami przemysłowymi i tradycyjnymi. Regulacja ma przywrócić rolnikowi naturalne prawo do wytwarzania i sprzedaży żywności, a konsumentom umożliwić łatwiejszy dostęp do żywności pochodzącej bezpośrednio od rolnika.
więcej...


1  2  [3]