Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 46 w dniu 18-07-2017 (1. dzień obrad)
3. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy Prawo wodne (druki nr 1529, 1679 i 1679-A) - trzecie czytanie - kontynuacja.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Ta poprawka znowu dotyczy energetyki wodnej. Chodzi o poprawienie opłacalności korzystania, budowania energetyki wodnej. Komuna zniszczyła nam małą retencję, zniszczyła elektrownie wodne, my powinniśmy robić wszystko, aby je odbudować. Przed chwilą pan minister mówił o tym, że mamy zasoby wodne na poziomie Egiptu. Proszę szanowną Izbę o to, aby poprzeć tę poprawkę, aby obywatele chcieli inwestować w energetykę wodną. Dziękuję. (Oklaski)

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 46 w dniu 18-07-2017 (1. dzień obrad)
3. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy Prawo wodne (druki nr 1529, 1679 i 1679-A) - trzecie czytanie - kontynuacja.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Wszystkie poprawki, o których poparcie będę dzisiaj prosił, dotyczą energetyki wodnej. Ta poprawka akuratnie tyczy się obiektów, które należą do Skarbu Państwa, a którymi zarządzają podmioty prywatne. I chodzi o to, aby te podmioty, które zainwestują w państwowe obiekty, były przez pewien czas zwolnione z wnoszenia opłaty rocznej, aż im się ta inwestycja zwróci. W tej chwili problemy wodne ograniczają polskie rolnictwo, dlatego powinniśmy wodę jak najbardziej retencjonować. Moje pytanie: Ile wody jest magazynowanej przez urządzenia należące do Skarbu Państwa, a zarządzane przez podmioty prywatne oraz ile jest takich podmiotów prywatnych, które wykorzystują urządzenia należące do Skarbu Państwa? (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 45 w dniu 07-07-2017 (2. dzień obrad)
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.

Panie Marszałku! Pani Premier! Panie Prezesie! Ta ustawa dotyczy ogromnego majątku, a będzie dotyczyła jeszcze większego majątku, bo chcemy - Wysoka Izba zdecyduje za chwilę - aby w programie ˝Mieszkanie+˝ uczestniczyły również spółdzielnie. 511 mld samych mieszkań, 2 bln zł - to jest cały majątek, ogromny majątek spółdzielni. Mieli państwo w 2007 r. na plakatach hasło: Przywróćmy spółdzielnie spółdzielcom. To było państwa hasło, a w tej chwili odrzucili państwo większość naszych poprawek. Jednocześnie pozwalają państwo na to, aby ta, można tak powiedzieć, mafia, która się osadziła na tym ogromnym majątku, dalej funkcjonowała. Wprowadziliśmy ustawę dezubekizacyjną (Dzwonek), czyli obcięliśmy im pieniądze. Dlaczego pozwalamy, aby oni dalej siedzieli w spółdzielniach? (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 45 w dniu 07-07-2017 (2. dzień obrad)
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Ta poprawka jest bardzo ważna. Mam nadzieję, że jednak posłowie PiS przychylą się do tej poprawki. Ona niewiele zmienia ogólnie legislacyjnie, ale tak naprawdę zmienia najważniejszą rzecz dla spółdzielni. Chodzi o to, żeby o rok nie przedłużać tych fikcyjnych lustracji prezesów robionych przez prezesów. Prawdziwych lustratorów mamy bardzo dużo. Oni nie mają teraz pracy, bo prezesi lustrują się przez prezesów albo przez rodziny prezesów, czyli tych lustracji nie ma. Lustracje muszą być robione przez osoby niezależne. Nie wiem, dlaczego rząd przedłuża o rok wejście w życie przepisu, który by pozwolił na robienie lustracji przez niezależnych ludzi. Bardzo państwa proszę, aby przyjąć tę poprawkę, żeby lustracje wykazały nieprawidłowości w spółdzielniach, bo to będzie większa afera niż Amber Gold. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 45 w dniu 07-07-2017 (2. dzień obrad
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.

anie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Właściwie ta poprawka tyczy się tego, aby pozbyć się ze spółdzielni fikcyjnych członków, aby pozbyć się tych członków, którzy ani złotówki do spółdzielni nie włożyli, którym nie zależy na rozwoju tej spółdzielni, a którym zależy bardzo często na tym, aby wyprowadzać ogromny majątek, który jest w tej spółdzielni. Fikcyjni członkowie, mówiłem o nich poprzednio, to są osoby, które przychodzą na każde zebranie spółdzielcze i głosują tak, jak prezes chce. Spółdzielcy niewiele mogą zrobić, bo to jest wojsko prezesów. Ta poprawka ma błąd legislacyjny, dlatego bardzo proszę, żeby państwo ją przejęli w Senacie, a w tej chwili w imieniu klubu wycofuję tę poprawkę. Proszę państwa o przejęcie tej poprawki w Senacie. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 45 w dniu 07-07-2017 (2. dzień obrad)
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Celem poprawki jest zwiększenie transparentności w wykonywaniu lustracji. Co prawda tutaj rząd idzie troszeczkę w tym kierunku, czyli już nie będzie dozwolone to, aby jeden prezes lustrował drugiego prezesa, ale dalej pozwalamy na to, żeby prezesa lustrowała jego żona. Więc dalej mamy fikcję z zakresie tej lustracji. To jest ogromny majątek i powinniśmy go pilnować. Społeczeństwo, właściciele tych mieszkań powinni móc być pewni, że lustracje są przeprowadzane prawidłowo. Nasza zmiana polega na drobnej rzeczy. Dołożyliśmy to, aby lustratorami nie mogły być osoby bliskie wymienione w rządowym projekcie, czyli aby rodziny się same nawzajem nie lustrowały. Bardzo proszę o przyjęcie tej poprawki. Dlaczego minister nie pozwala na pełną transparentność lustracji? Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 45 w dniu 07-07-2017 (2. dzień obrad)
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Poprawka ma na celu przywrócenie normalności. Swego czasu wiele mieszkań zakładowych, państwowych mieszkań zostało oddanych spółdzielniom, aby nimi zarządzały. Mieszkania spółdzielnie dostały za darmo i teraz mieszkańcy, a właściwie właściciele tych mieszkań, bo te osoby pracowały w tych zakładach państwowych, wypracowały pieniądze na budowę tych mieszkań, a są zakładnikami prezesów, którzy to wymyślają wygórowane sumy za wykup tych mieszkań. Powinniśmy pozwolić tym osobom wykupić te mieszkania, bo te mieszkania zostały już raz przez nich wypracowane, sprzedane. Dlaczego pozwalamy na to, aby, aby prezesi sobie sami ustalali ceny z kosmosu? Dziękuję. (Oklaski
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 45 w dniu 05-07-2017 (1. dzień obrad)
17. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy Prawo wodne (druki nr 1529 i 1679

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nie ulega wątpliwości, że za wodę należy płacić. Powinniśmy płacić, i to nie dlatego, jak to często słyszymy, że Unia każe, bo ona czasami każe, czasami nie. W nocy wróciliśmy z wyjazdowego posiedzenia prezydium komisji rolnictwa w Holandii i okazuje się, że w Holandii rolnicy holenderscy nie muszą płacić za wodę do podlewania z ujęć głębinowych. Ale ważniejszy jest inny, nasz lokalny problem: my powinniśmy uiszczać opłaty za wodę i dbać o tę wodę, bo to jest nasze dobro narodowe. Dobro narodowe, które w tej chwili limituje produkcję rolniczą. Chciałem zapytać pana ministra, dlaczego zniechęcamy inwestorów do tego, aby budować elektrownie wodne, które zwiększają właśnie dostęp do wody rolniczej i jednocześnie produkują prąd. Mamy z tym problemy i jest to inwestycja, która jest bardzo akceptowalna społecznie. Dlatego przygotowaliśmy poprawkę znacząco zmniejszającą koszty, opłaty za użytkowanie elektrowni wodnych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30