Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 31 w dniu 02-12-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Ja mam pytanie do posła sprawozdawcy, czy pamięta taki cytat: Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wraz z wejściem w struktury Unii Europejskiej rozpoczęła się ostra presja na Polskę zmierzająca ku temu, aby uznać ją za kraj, w którym produkuje się żywność na bazie organizmów GMO. Presja ta była odczuwalna zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz Polski, a motywacje zmieniały się w zależności od używanych argumentów. Presję tę odczuwał rząd PiS i starał się jej przeciwstawić w imię interesów państwa. Obecnie presja ta wyczuwana jest głównie ze strony polityków PO i PSL.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 31 w dniu 02-12-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Jest jeszcze szansa naprawić to, co przed chwilą państwo popsuli, okłamując Polaków. Minister w drodze rozporządzenia może zakazać obrotu nasionami GMO i takie regulacje istnieją w Europie, tak jest np. w Austrii.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 31 w dniu 02-12-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Czy z przykrością cztery czy pięć razy dzisiaj również trzeba będzie stwierdzić, panie ministrze, Wysoka Izbo, że państwo dalej nie walczą o kwestię GMO?
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 31 w dniu 02-12-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Wstydzę się, ale przeczytam państwu jeszcze jedną rzecz: Należy podkreślić, że Prawo i Sprawiedliwość było, jest i będzie za Polską wolną od GMO. Nie tylko w słowach, ale przede wszystkim w czynach. Nie ma tych czynów, oszukali państwo obywateli. Po czynach ich poznacie.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 31 w dniu 01-12-2016
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo łowieckie

Zasady realizowania gospodarki łowieckiej, w szczególności związane z prowadzeniem polowań, od lat stanowią punkt zapalny w sporach między rolnikiem a myśliwym. Niestety niniejszy projekt nie dąży do pogodzenia interesów tych środowisk, nie zachęca do podejmowania współpracy. Nadal po jednej stronie mamy rolników, a po drugiej - myśliwych, i dalej obie grupy na tym konflikcie tracą.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 31 w dniu 01-12-2016
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo łowieckie

Ustawa Prawo łowieckie niewątpliwie musi być znowelizowana, należy ją dostosować do aktualnie panujących warunków, i to nie tylko w części odszkodowawczej, która dla rolników jest bardzo ważna.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 31 w dniu 30-11-2016
Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - trzecie czytanie

Najprościej, chodzi w tej ustawie o to, aby wszystkie podmioty istniejące na rynku miały równe szanse. I tu jest wszystko w porządku, tak chcemy.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 31 w dniu 30-11-2016
Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - trzecie czytanie

(...) ustawa jest dobra, gdyż zastępuje konieczność zgłaszania się konkretnego podmiotu do sądu. Robi to urzędnik, urząd ochrony konkurencji, prezes tego urzędu. Później prezes... ważne jest, aby, jeżeli dwa podmioty dogadają się na rynku, urzędnik nie musiał ich karać. (...)I to jest bardzo prosta poprawka. Jeżeli przed wydaniem wyroku czy decyzji dwa podmioty się dogadały, z automatu one nie są karane.
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  [23]  24  25  26  27  28  29  30  31  32