Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 39 w dniu 06-04-2017 (2. dzień obrad)
20. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jestem przekonany, że przygotowując ten projekt ustawy, przejrzeli państwo wszystkie badania dotyczące niebezpieczeństwa GMO, jakie są na ten temat. Jedno z badań mówi, że nasiona genetycznie zmodyfikowane przetrwają w ziemi 10 lat.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 39 w dniu 06-04-2017 (2. dzień obrad)
20. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424).

Niniejszy projekt jest konsekwencją obowiązku uzupełnienia wdrożenia do polskiego porządku dyrektywy z 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Polska już z dniem 1 maja 2004 r., czyli niemal 13 lat temu, powinna uregulować wynikające z dyrektywy kwestie zgłaszania i rejestracji upraw GMO, a także informowania społeczeństwa o nich. Pomimo podejmowanych w poprzednich latach prób wprowadzenia stosownych regulacji problem do dziś nie został rozwiązany.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 39 w dniu 05-04-2017 (1. dzień obrad)
7. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425).

Jednocześnie wiemy o tym, że w proponowanej ustawie mamy fundusz niepodzielny. Istnienie takiego funduszu niepodzielnego przy tak dużej grupie spółdzielców rodzi od razu taką niepewność: ja się napracuję przez parę lat, a później okaże się, że nic z tego i moja praca w dużej części pójdzie na marne.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 39 w dniu 05-04-2017 (1. dzień obrad)
7. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425).

Spółdzielczość jako forma zrzeszania się społeczeństwa posiada wiele zalet, spośród których najważniejsze to dobrowolność, oddolność inicjatywy, współdziałanie oraz wzajemna pomoc w razie pojawiających się zagrożeń. Nie ma wątpliwości, że dzięki połączeniu wiedzy, umiejętności, doświadczenia oraz zaangażowania wielu osób wspólnie jest się w stanie osiągnąć więcej niż pojedyncza osoba. Dla członków spółdzielni ważna jest transparentność działania, demokratyczne zasady głosowania, nienaruszalne prawo do decydowania o sposobie gospodarowania swoim majątkiem, dlatego przyszła ustawa powinna jak najlepiej chronić i dbać o interesy rolników zrzeszających się w spółdzielni.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 36 w dniu 23-02-2017 (2. dzień obrad)
16. punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących.

Problem leży właśnie nie w stawkach celnych, a w tych pozarolniczych, pozacelnych ograniczeniach. I przypomnijmy sobie, że w Kanadzie jest 35 mln ludzi, a w Europie, w Unii Europejskiej jest 505 mln, więc tu mamy dysproporcję rynków. Więcej niż 2 tys. kalorii nie zjemy. Chciałbym jeszcze dopytać, jakie produkty rolne i środki spożywcze mogą trafić do obrotu gospodarczego w Polsce na podstawie wykonywania umowy CETA.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 36 w dniu 23-02-2017 (2. dzień obrad)
16. punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących.

W art. 5.8.1 umowy CETA stwierdza się, że strona pokrywa we własnym zakresie swoje koszty związane z audytem lub weryfikacją. W jakim dziale budżetu zarezerwowano pieniądze - i ile - na audyt i weryfikację właściwego organu kontrolującego produkcję i przetwórstwo rolne Kanady? Jak często takie kontrole będą wykonywane?
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 35 w dniu 10-02-2017 (3. dzień obrad)
8. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Poprawki, o poparcie których chciałbym prosić Wysoką Izbę, dotyczą zablokowania możliwości emitowania obligacji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod zastaw polskiej ziemi. Nie wyrażamy zgody nawet na potencjalną możliwość przejęcia polskiej ziemi przez obcy kapitał ani nie zgadzamy się na kreatywną księgowość, która może być prowadzona w wyniku emitowania obligacji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 35 w dniu 08-02-2017 (1. dzień obrad)
8. i 9. punkt porządku dziennego: 8. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druki nr 1216 i 1245). 9. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druki nr 1217 i 1246).

Pragnę ponownie podkreślić, iż w mojej ocenie łączenie agencji jest dobrym rozwiązaniem, jednak propozycja, aby połączyć jedynie dwie agencje zamiast trzech, jest rozwiązaniem połowicznym i efekty takiej zmiany również będą jedynie częściowo satysfakcjonujące. Co więcej, jest to reforma powierzchowna, która ze wsparciem rolnictwa ma niewiele wspólnego.
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  [18]  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30