Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 42 w dniu 25-05-2017 (2. dzień obrad)
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druki nr 1323 i 1574).

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Postęp hodowlany jest kluczowy dla polskiego rolnika. Optymalna odmiana jest najlepszym, a jednocześnie najtańszym czynnikiem produkcji obniżającym koszty produkcji ponoszone przez rolnika. W związku z rezygnacją z opłaty za odstępstwo hodowcy przeniosą swoje koszty na kwalifikowany materiał siewny. Moje pytanie dotyczy szacunków ministerstwa dotyczących wysokości procentowej zwiększenia ceny kwalifikowanego materiału siewnego.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 42 w dniu 25-05-2017 (2. dzień obrad)
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druki nr 1323 i 1574).

Z przykrością muszę stwierdzić, iż zaproponowane w projekcie ustawy regulacje nie wniosą dobrej zmiany w zakresie rozwiązania kluczowego problemu, jakim jest dla produkcji roślinnej dramatycznie niski poziom wymiany materiału siewnego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych, zamiast martwić się niskim postępem biologicznym, który jest kluczowy dla rolników, skupia się na stosunkach między rolnikami a hodowcami.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 42 w dniu 25-05-2017 (2. dzień obrad)
9. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo wodne (druk nr 1529).

Prawidłowe gospodarowanie zasobami wodnymi jest obecnie kluczowe dla rolnictwa, jak i wielu działów gospodarki Polski. Jednakże należy zauważyć, iż zwiększenie opłat za korzystanie z zasobów wodnych odbije się końcowo na wszystkich obywatelach, którzy za to zapłacą bądź to w produktach, bądź to w usługach.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 42 w dniu 25-05-2017 (2. dzień obrad)
9. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo wodne (druk nr 1529).

Na początku chcę podkreślić, iż jest to bardzo ważny projekt, który nie dotyczy wyłącznie jednej grupy społecznej, a wpływa na ogół Polaków. Woda jest dobrem nas wszystkich, a w wyniku wieloletnich zaniedbań - podkreślę: wieloletnich zaniedbań - w zakresie gospodarowania zasobami wody jest dziś również dobrem mocno deficytowym. Nasz kraj posiada niezwykle ubogie zasoby wody, których efektywność użytkowania znajduje się na bardzo niskim poziomie. Coraz częściej w różnych regionach Polski pojawiają się problemy związane z trudnościami w zaopatrzeniu w wodę, również w wodę pitną.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 41 w dniu 11-05-2017 (2. dzień obrad)
14. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam pytanie do posła sprawozdawcy, czy ma świadomość tego, że tą ustawą posłowie nakładają dodatkowe obciążenia, jeżeli chodzi o dysponowanie własną nieruchomością, i dodatkowe obciążenia dla samorządów. Utrudnienia te są znacznie większe niż te, które były wcześniej, kilka lat temu. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 41 w dniu 10-05-2017 (1. dzień obrad)
2. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druki nr 1481 i 1503).

W imieniu klubu Kukiz’15 mam przyjemność przedstawić stanowisko w sprawie sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. Ustawa ma na celu wprowadzenie możliwości planowania wydatków z budżetu państwa dla szkół rolniczych na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach działania: Transfer wiedzy i działalność informacyjna, objętego PROW 2014-2020. Proponowane przez rząd zmiany odbieram jako kolejny krok zmierzający do odbudowy pozycji oraz znaczenia szkół rolniczych dla rozwoju obszarów wiejskich, dla kształcenia młodzieży, zdobywania kwalifikacji rolniczych i specjalistycznej wiedzy z zakresu uprawy roli, hodowli zwierząt, mechanizacji, zarządzania własnym gospodarstwem.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 40 w dniu 20-04-2017 (1. dzień obrad)
8. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druki nr 1428 i 1464).

Bo wydaje mi się, że mamy na tyle dużo urzędników zatrudnionych na różnych szczeblach administracji rządowej, jak również agencji, że powinno nam wystarczyć tych urzędników. Nie trzeba, tak jak tutaj były obawy, zastępować jednych drugimi, bo ci, co są, to jeszcze - podejrzewam - parę zadań takich fundacji by obsłużyli.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 40 w dniu 20-04-2017 (1. dzień obrad)
8. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druki nr 1428 i 1464).

Panie Ministrze! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Kukiz’15 mam przyjemność przedstawić stanowisko odnośnie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30