Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 44 w dniu 22-06-2017 (3. dzień obrad)
5. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wpisuje się w politykę krajów ˝starej˝ Unii Europejskiej, które chcąc poprawić opłacalność własnej produkcji rolniczej, znacząco zwiększają koszty pracy w Polsce. Jesteśmy potęgą w produkcji owoców, owoców mrożonych eksportujemy więcej niż wszystkie pozostałe kraje Unii Europejskiej. Kolejny raz wychodzimy przed szereg i wprowadzamy regulacje, które pogarszają opłacalność polskiej produkcji rolniczej. Proszę Wysoką Izbę o odrzucenie, o nieuchwalanie tej ustawy i skierowanie jej do procedowania w komisji rolnictwa, a zobowiązuję się, że komisja rolnictwa do końca wakacji przygotuje dobry projekt dla Polaków.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 44 w dniu 20-06-2017 (1. dzień obrad)
11. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1624).

I dlatego jest moja prośba: Co zrobić, żeby tak się nie stało? W państwa projekcie, w projekcie, który obecnie jest procedowany, to przekształcenie się jest praktycznie niemożliwe, bo to jest 100%, więc to właściwie się nie zdarza, żeby 100% lokali w nieruchomości było we własności. A więc tu trzeba nad tym popracować , żeby spółdzielnie wiedziały, że mieszkańcy mogą od nich uciec.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 44 w dniu 20-06-2017 (1. dzień obrad)
11. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1624).

Wysokość opłat związanych z mieszkaniami spółdzielczymi bardzo często jest 3-4-krotnie większa od opłat, jakie ponoszą mieszkańcy lokali, które podlegają przepisom ustawy o własności lokali. Zresztą o tym mówił pan poseł Sanocki. I teraz: budzi to moje wielkie zdziwienie, bo powinno być na odwrót, normalnie powinno być na odwrót chociażby z dwu powodów. Spółdzielnia to większa skala, większa skala powoduje, że jednostkowy koszt jest mniejszy.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 44 w dniu 20-06-2017 (1. dzień obrad)
11. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1624).

Członkowie spółdzielni oraz różnego rodzaju stowarzyszenia spółdzielców od wielu lat zwracają uwagę, że ich prawa wynikające z członkostwa w spółdzielni są łamane, że ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zapewnia im podstawowych mechanizmów umożliwiających realny wpływ na zarządzanie majątkiem spółdzielni, który jest również ich własnością, a co więcej, że organy ścigania oraz organy wymiaru sprawiedliwości, które powinny stać na straży naruszanych praw, nie spełniają swojej funkcji i nie dają gwarancji praworządności.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 44 w dniu 20-06-2017 (1. dzień obrad)
6. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 812, 812-A i 1270).

I teraz takie moje stwierdzenie. Mamy problem z polskimi firmami hodowlanymi, mamy polskie instytuty. Te firmy nie są w dobrej kondycji finansowej. A właśnie uprawa przez te instytuty polskich konopi medycznych znacząco poprawiłaby ich wynik finansowy. Mam pytanie do pana ministra: Jak pan minister szacuje, jaki będzie koszt sprowadzania do Polski suszu z konopi medycznych?
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 44 w dniu 20-06-2017 (1. dzień obrad)
5. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1494 i 1595).

Praca w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie jest to praca gorzej opłacana. Jest to również praca, której dużej części nie można zmechanizować. Bez możliwości elastycznego zatrudniania pracowników spoza Unii Europejskiej te działy stracą swoją konkurencyjność. Mam pytanie do pana ministra: W jaki sposób ministerstwo zamierza zrekompensować rolnikom straty poniesione właśnie w wyniku bardzo często zaprzestania produkcji sadowniczej i ogrodniczej?
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 44 w dniu 20-06-2017 (1. dzień obrad)
5. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1494 i 1595).

Pragnę z przykrością zauważyć, że w procedowanej ustawie w ogóle nie została uwzględniona specyfika pracy sezonowej wykonywanej przez rolników. Wydaje się to wysoce zastanawiające, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż 9 marca, czyli na miesiąc przed wniesieniem projektu ustawy do Sejmu, odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego rolnicy zwrócili uwagę na niekorzystne przepisy, których konsekwencjami będą zaniechanie produkcji rolnej, szczególnie w mniejszych gospodarstwach, i kolejna fala emigracji zarobkowej.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 43 w dniu 08-06-2017 (2. dzień obrad)
Oświadczenia.

Niestety ustawa nie zasługuje na poparcie, gdyż rozwiązuje tylko jeden problem, odstępstwo rolne, który należało rozwiązać, ale nie rozwiązuje problemów nasiennictwa, hodowli i postępu biologicznego, co w tej chwili jest najważniejsze dla polskich rolników. W krajach Europy Zachodniej wymiana materiału siewnego to jest powyżej 80%, w Polsce to zaledwie 18%. Dlatego nie można pisać ustaw cząstkowych, należy całościowo rozwiązać problem, aby polscy rolnicy mieli dostęp do taniego i dobrej jakości materiału siewnego, który będzie dostosowany do naszych warunków klimatycznych.
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32