Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 5 w dniu 17. 12. 2015
(3. dzień obrad) Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat programu działań ministerstwa na lata 2015-2020?.

Polskie rolnictwo to również odbudowa polskiego przemysłu rolno-spożywczego. To przede wszystkim przemysł lokalny, który będzie produkował żywność z lokalnych surowców, produktów minimalnie przetworzonych, bez konserwantów. Tu zwrócę uwagę na wiele lat procedowaną - i dalej przez rolników ocenianą negatywnie - ustawę o sprzedaży bezpośredniej. Taka żywność musi wrócić na nasze stoły, aby możliwe było zmniejszenie skali lawinowo pojawiających się chorób układu krążenia oraz nowotworów. To, co jemy, wpływa na to, na co później chorujemy

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 4 w dniu 10. 12. 2015
(2. dzień obrad) Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty?.?

Omawiany projekt jest projektem obywatelskim. Został on przygotowany przez środowiska bezpośrednio zainteresowane prawidłowym funkcjonowaniem służby zdrowia, czyli przez szerokie grono lekarzy, jak i pacjentów. Zwróciłbym uwagę na to, że ponad 100 tys. podpisów jest złożonych właśnie pod tym obywatelskim projektem, a był on przez bardzo długi czas przechowywany właśnie w zamrażarce ministerialnej czy tutaj, sejmowej. Mamy nadzieję, że w tej kadencji obywatelskie projekty będą trafiały pod obrady Sejmu w tempie priorytetowym
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 1 w dniu 18.11.2015
(4 dzień obrad) 10. punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

Podobała mi się inicjatywa powrotu państwa do małych miejscowości. Proszę rozważyć wzorem Niemiec decentralizację urzędów centralnych. Obniża to koszty funkcjonowania państwa, przyczynia się do rozwoju miejscowości, właściwie całych regionów oraz przybliża polityków do obywateli
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16]