Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 44 w dniu 20-06-2017 (1. dzień obrad)
11. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1624).

Wysokość opłat związanych z mieszkaniami spółdzielczymi bardzo często jest 3-4-krotnie większa od opłat, jakie ponoszą mieszkańcy lokali, które podlegają przepisom ustawy o własności lokali. Zresztą o tym mówił pan poseł Sanocki. I teraz: budzi to moje wielkie zdziwienie, bo powinno być na odwrót, normalnie powinno być na odwrót chociażby z dwu powodów. Spółdzielnia to większa skala, większa skala powoduje, że jednostkowy koszt jest mniejszy.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 44 w dniu 20-06-2017 (1. dzień obrad)
11. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1624).

Członkowie spółdzielni oraz różnego rodzaju stowarzyszenia spółdzielców od wielu lat zwracają uwagę, że ich prawa wynikające z członkostwa w spółdzielni są łamane, że ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zapewnia im podstawowych mechanizmów umożliwiających realny wpływ na zarządzanie majątkiem spółdzielni, który jest również ich własnością, a co więcej, że organy ścigania oraz organy wymiaru sprawiedliwości, które powinny stać na straży naruszanych praw, nie spełniają swojej funkcji i nie dają gwarancji praworządności.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 44 w dniu 20-06-2017 (1. dzień obrad)
6. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 812, 812-A i 1270).

I teraz takie moje stwierdzenie. Mamy problem z polskimi firmami hodowlanymi, mamy polskie instytuty. Te firmy nie są w dobrej kondycji finansowej. A właśnie uprawa przez te instytuty polskich konopi medycznych znacząco poprawiłaby ich wynik finansowy. Mam pytanie do pana ministra: Jak pan minister szacuje, jaki będzie koszt sprowadzania do Polski suszu z konopi medycznych?
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 44 w dniu 20-06-2017 (1. dzień obrad)
5. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1494 i 1595).

Praca w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie jest to praca gorzej opłacana. Jest to również praca, której dużej części nie można zmechanizować. Bez możliwości elastycznego zatrudniania pracowników spoza Unii Europejskiej te działy stracą swoją konkurencyjność. Mam pytanie do pana ministra: W jaki sposób ministerstwo zamierza zrekompensować rolnikom straty poniesione właśnie w wyniku bardzo często zaprzestania produkcji sadowniczej i ogrodniczej?
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 44 w dniu 20-06-2017 (1. dzień obrad)
5. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1494 i 1595).

Pragnę z przykrością zauważyć, że w procedowanej ustawie w ogóle nie została uwzględniona specyfika pracy sezonowej wykonywanej przez rolników. Wydaje się to wysoce zastanawiające, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż 9 marca, czyli na miesiąc przed wniesieniem projektu ustawy do Sejmu, odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego rolnicy zwrócili uwagę na niekorzystne przepisy, których konsekwencjami będą zaniechanie produkcji rolnej, szczególnie w mniejszych gospodarstwach, i kolejna fala emigracji zarobkowej.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 43 w dniu 08-06-2017 (2. dzień obrad)
Oświadczenia.

Niestety ustawa nie zasługuje na poparcie, gdyż rozwiązuje tylko jeden problem, odstępstwo rolne, który należało rozwiązać, ale nie rozwiązuje problemów nasiennictwa, hodowli i postępu biologicznego, co w tej chwili jest najważniejsze dla polskich rolników. W krajach Europy Zachodniej wymiana materiału siewnego to jest powyżej 80%, w Polsce to zaledwie 18%. Dlatego nie można pisać ustaw cząstkowych, należy całościowo rozwiązać problem, aby polscy rolnicy mieli dostęp do taniego i dobrej jakości materiału siewnego, który będzie dostosowany do naszych warunków klimatycznych.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 43 w dniu 08-06-2017 (2. dzień obrad)
23. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! W Polsce wymiana materiału siewnego to zaledwie 18%, w krajach Europy Zachodniej to ponad 80%. Mam do pana ministra pytanie o to, który z artykułów tej ustawy lub która poprawka senacka przyczyni się do skokowego zwiększenia skali zakupu przez rolników kwalifikowanego materiału siewnego, gdyż w mojej ocenie będzie odwrotnie. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 43 w dniu 08-06-2017 (2. dzień obrad)
8. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Wczorajsze poparcie przez wszystkie kluby parlamentarne dalszego procedowania ustawy o uhonorowaniu służby strażaków ochotniczych straży pożarnych nie budzi sprzeciwu wśród parlamentarzystów. Mając na względzie dbałość o budżet państwa, uprzejmie proszę państwa posłów o poparcie skierowania projektu ustawy również do komisji finansów. Dziękuję. (
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30