Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 34 w dniu 26-01-2017 (4. dzień obrad)
17. i 18. punkt porządku dziennego: 17. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 1216). 18. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 1217).

W imieniu klubu Kukiz’15 mam przyjemność przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy powołującej krajowy ośrodek wsparcia. Klub Kukiz’15 stoi na stanowisku, że zasadne jest łączenie instytucji czy urzędów o podobnych kompetencjach. Już na początku czerwca ubiegłego roku złożyliśmy projekt ustawy o Inspekcji Żywności konsolidujący pięć działających obecnie inspekcji i regulujący tę materię w sposób logiczny i uporządkowany. Ministerstwo rolnictwa, nie chcąc korzystać z przygotowanego przez nas projektu, dubluje naszą pracę i już prawie od 8 miesięcy przygotowuje swój projekt. Taką zmianę postulują rolnicy i przedsiębiorcy rolni na licznych spotkaniach. Mam nadzieję, że bardzo długie oczekiwanie na ten projekt będzie miało pozytywny skutek dla obywateli.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 33 w dniu 16-12-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Tutaj, może pomagając pani minister: wyraz "może" jest chyba jednoznaczny. Odnoszę się do tego, o co pytała pani poseł Dorota Niedziela. ˝Może˝ oznacza, że nie jest zobligowany, niestety. Moje pytanie dotyczy jednak wcześniejszego wystąpienia pani poseł Niedzieli, która mówiła o karach i straszyła nas jakimiś karami ze strony Unii Europejskiej.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 33 w dniu 16-12-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

W imieniu klubu Kukiz'15 mam przyjemność przedstawić stanowisko wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin. Uchwała Senatu wprowadza poprawkę, którą klub Kukiz'15 proponował na etapie prac w sejmowej komisji rolnictwa, niestety posłowie ulegli presji rządu i poprawka została odrzucona. To dobrze, że senatorowie są bardziej rozważni niż posłowie. Ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r., uchwalona za rządów koalicji PO-PSL, zastąpiła ustawę z 2003 r. Jedną z najważniejszych zmian ustawy z 2012 r. było wykreślenie z nowej ustawy przepisów zabraniających obrotu materiałem siewnym GMO. W nowelizacji ustawy przygotowanej przez obecny rząd przepisy przywracające poprzednie regulacje również zostały pominięte, mimo iż Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie deklarowało, że w pełni sprzeciwia się obecności GMO na terytorium Polski.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 33 w dniu 16-12-2016
Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi z realizacji ˝Programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019˝ za okres 18 listopada 2015 r. - 17 listopada 2016 r.

Chciałbym poprosić pana ministra o uszczegółowienie działań, jakie zostały podjęte przez ministerstwo rolnictwa w celu wykonania zapisów ustawy o paszach, którą przyjęliśmy w dniu 4 listopada, w której to ustawie wydłużyliśmy moratorium na sprowadzanie roślin GMO do użytku paszowego tylko o 2 lata. Nie jest to dużo czasu, jest to mało czasu, dlatego bardzo proszę o uszczegółowienie i podanie konkretnych działań, jakie będą podjęte w tym krótkim okresie.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 32 w dniu 15-12-2016
Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Ustawa ta jest powrotem do normalności. Rozwiązania, które są tu zaproponowane, są wyczekiwane przez obywateli, którzy chcą móc swobodnie, normalnie zarządzać swoją nieruchomością. Ja tu słyszę wielkie jęki ze strony posłów Platformy Obywatelskiej. Widocznie nigdy nie mieli żadnej swojej działki i nie wiedzą, jakie to jest utrudnienie...
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 32 w dniu 15-12-2016
Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Prawo powinno być tak napisane, powinno zawierać takie mechanizmy, aby w minimalnym stopniu angażować urzędników. Powinniśmy ufać obywatelom jak również podmiotom działającym na rynku. (...) czy prawdą jest, iż w ustawie brakuje takiego mechanizmu pozwalającego na automatyczne odstąpienie od wymierzenia kary (...) tak żeby UOKiK odstąpił od wymierzenia kary, ale żeby to działało z automatu, gdy dwa podmioty dogadają się wcześniej.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 32 w dniu 15-12-2016
Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

W imieniu Klubu Poselskiego Kukiz'15 mam przyjemność przedstawić stanowisko odnośnie do uchwały Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ustawa jest bardzo ważna i potrzebna zarówno dla dostawców, jak i nabywców produktów rolnych. Porządkuje ich wzajemne relacje, dążąc do wyrównania pozycji podmiotów na każdym etapie łańcucha dostaw żywności. (...) Omawiana ustawa przyznaje narzędzia, które mają chronić obie strony umowy, ponieważ po jednej i po drugiej stronie zdarzają się nadużycia. Moje zdziwienie wywołał zdecydowany sprzeciw wobec ustawy prezentowany przez supermarkety i duże sieci handlowe. Straszono, że ustawa zmusi firmy do poszukiwania partnerów handlowych poza naszym krajem, aby uniknąć ryzyka poniesienia kary za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 32 w dniu 15-12-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw

Chciałem się tu odnieść do poprzedniej wypowiedzi pana ministra, bo pan kończąc, powiedział, że nieprawdą jest, że nie będziemy promować zagranicznych produktów, że przetwórca będzie musiał udowodnić, że korzysta z polskich produktów. Moje pytanie brzmi: Czy jednak nie pozwalamy na to, aby korzystać w 25% z produktów zagranicznych: hiszpańskich, greckich, tunezyjskich czy dowolnych innych, czyli będziemy promować produkty polsko-hiszpańskie, polsko-greckie, polsko-tunezyjskie?
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26