Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie złego funkcjonowania stacji kontroli pojazdów

więcej...
  w sprawie umów TTIP oraz CETA
więcej...
  w sprawie kryteriów "odległości miejsca zamieszkania" i "wsparcia lokalnych gospodarstw rolnych" stosowanych w przetargach ograniczonych organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych
więcej...
  w sprawie stosunku cen zbóż do cen materiałów siewnych
więcej...
  w sprawie daty rozpoczęcia przetargu ograniczonego organizowanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych
więcej...
  w sprawie odpowiedzi na zapytanie nr 112 dotyczące specyfikacji systemów informatycznych stosowanych w Ministerstwie Zdrowia
więcej...
  w sprawie nieprawidłowości w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim
więcej...
  w sprawie wysokości emerytur i rent wypłacanych w ramach ZUS i KRUS
więcej...
  w sprawie nieprawidłowości przeprowadzania badań próbek laboratoryjnych płodów rolnych
więcej...
  w sprawie zasad przeprowadzania urzędowej kontroli żywności
więcej...
  w sprawie aktualizacji operatów uzdrowiskowych
więcej...
  w sprawie zasad realizacji programu rolnośrodowiskowego
więcej...
  w sprawie przekazywania dodatkowych środków z tytułu części opłaty za ubezpieczenie OC na leczenie pacjentów
więcej...
  w sprawie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym dotyczącej pośredniczących podmiotów tytoniowych
więcej...
  w sprawie zmniejszenia udziału procentowego reguły pochodzenia w gotowych wyrobach tytoniowych
więcej...
  w sprawie ochrony zasobów wodnych
więcej...
  w sprawie wymagań, jakie musi spełniać rolnik ubiegający się o otrzymanie wsparcia i ubezpieczenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
więcej...
  w sprawie rozwoju innowacyjności nauki w Polsce oraz sposobu przyznawania punktacji za publikację artykułów w czasopismach naukowych
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  [43]  44  45  46  47  48