Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie wsparcia finansowego dla Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

więcej...
  w sprawie realizacji obowiązku gminy dowozu dzieci do szkoły
więcej...
  w sprawie problemów hodowców trzody chlewnej oraz obaw związanych z importem wieprzowiny z zagranicy
więcej...
  w sprawie zagrożeń związanych z wejściem w życie umowy CETA
więcej...
  w sprawie ustawowej definicji materiału siewnego
więcej...
  w sprawie GMO i klauzuli "opt-out"
więcej...
  w sprawie pobierania opłat przez Agencję Nasienną
więcej...
  w sprawie wody butelkowanej
więcej...
  w sprawie sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego w Klemensowie
więcej...
  w sprawie zadłużeń szpitali w parabankach
więcej...
  w sprawie kryzysu na rynku jabłek
więcej...
  w sprawie zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej w związku z pobieraniem emerytury z KRUS
więcej...
  w sprawie wielkości obwodów łowieckich oraz liczby strażników łowieckich
więcej...
  w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości realizowanego przez Biebrzański Park Narodowy
więcej...
  w sprawie sytuacji niektórych jednostek medycznych związanej z projektem zmian w ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
więcej...
  w sprawie decyzji wydawanych przez Kierownika Zamojskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
więcej...
  w sprawie profilaktyki i leczenia gruźlicy
więcej...
  w sprawie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  [35]  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49