Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie konsekwencji wprowadzenia obowiązku złożenia zabezpieczenia majątkowego przez przedsiębiorców wytwarzających LPG oraz obracających LPG za granicą

więcej...
  w sprawie wypłacania producentom owoców i warzyw pomocy w ramach mechanizmu "Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)"
więcej...
  w sprawie dostępności leków na warrozę
więcej...
  w sprawie wieku i wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
więcej...
  w sprawie zysków generowanych przez poszczególne rynki hurtowe
więcej...
  w sprawie funkcjonowania instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
więcej...
  w sprawie dopłat do bydła oraz do krów
więcej...
  w sprawie terminów wypłat świadczenia 500+
więcej...
  w sprawie postępowań sądowych, w których stroną jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
więcej...
  w sprawie funkcjonowania punktów bezpłatnej pomocy prawnej
więcej...
  w sprawie ustawowej definicji materiału siewnego
więcej...
  w sprawie studentów zagranicznych studiujących na polskich uczelniach
więcej...
  w sprawie planowanej odbudowy szlaku wodnego Gdańsk - Odessa
więcej...
  w sprawie wysokości deficytu budżetu państwa w latach 2010-2015
więcej...
  w sprawie gromadzenia żywności na wypadek poważnego kryzysu
więcej...
  w sprawie przywrócenia obowiązkowego poboru do armii w Niemczech
więcej...
  w sprawie zdjęcia z anteny Programu Pierwszego Polskiego Radia audycji "Poranne Rozmaitości"
więcej...
  w sprawie narastającego problemu bezdomności zwierząt
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  [35]  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48