Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie napromieniania żywności

więcej...
  w sprawie ustawowego obowiązku szczepień u dzieci
więcej...
  w sprawie wykazu bezpłatnych leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat
więcej...
  w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
więcej...
  w sprawie wsparcia udzielanego na budowę lub modernizację targowisk
więcej...
  w sprawie złóż bursztynu na Lubelszczyźnie
więcej...
  w sprawie sprawności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
więcej...
  w sprawie zapewnienia przez organy państwa bezpieczeństwa żywności
więcej...
  w sprawie ujawnienia danych osobowych przez organy prokuratury
więcej...
  w sprawie trudnej sytuacji osób w wieku przedemerytalnym
więcej...
  w sprawie nieprzestrzegania przepisów ustawy Prawo spółdzielcze
więcej...
  w sprawie pomocy publicznej udzielonej przez polski rząd
więcej...
  w sprawie różnego kryterium dochodu i zasad w przyznawaniu świadczeń i zasiłków dla rodzin z dziećmi
więcej...
  w sprawie powstania woj. częstochowskiego
więcej...
  w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku nieobecności pracownika z powodu choroby
więcej...
  w sprawie problemów pszczelarzy
więcej...
  w sprawie założeń nowego projektu podatku handlowego
więcej...
  w sprawie objęcia usług budowlanych mechanizmem odwróconego obciążenia podatkiem VAT
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  [31]  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48