Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie zasiłku pogrzebowego

więcej...
  w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej
więcej...
  w sprawie proponowanych sankcji dla obrońców za przedłużanie procesu
więcej...
  w sprawie wykreślenia firm z rejestru VAT
więcej...
  w sprawie systemu Smartflow
więcej...
  w sprawie wzrostu składki ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
więcej...
  w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które
więcej...
  w sprawie łamania prawa przez ANR
więcej...
  w sprawie rosnącego importu pszenicy z Ukrainy do Polski
więcej...
  w sprawie skutków wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń oraz grypy ptaków u drobiu
więcej...
  w sprawie podmiotów uprawnionych do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej oraz kosztów ich funkcjonowania
więcej...
  w sprawie nabycia nieruchomości rolnych przez mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej
więcej...
  w sprawie funkcjonowania spółki Elewarr sp. z o.o.
więcej...
  w sprawie obligacji rodzinnych Skarbu Państwa
więcej...
  w sprawie odbioru odpadów komunalnych
więcej...
  w sprawie uciążliwego sąsiedztwa na obszarach wiejskich
więcej...
  w sprawie zużycia wody
więcej...
  w sprawie wpływu koncernów na sytuację na świecie i w Polsce
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  [28]  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48