Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie infrastruktury, połączeń oraz przewozów pasażerskich, towarowych na linii kolejowej nr 181 Herby Nowe - Oleśnica pr

więcej...
  w sprawie złego stanu infrastruktury treningowej dla młodych skoczków narciarskich
więcej...
  w sprawie rolniczego handlu detalicznego
więcej...
  w sprawie opłat za pobyt rodzica dziecka w szpitalu
więcej...
  w sprawie zabezpieczeń przeciwpowodziowych
więcej...
  w sprawie wapnowania gleb rolniczych
więcej...
  w sprawie funkcjonowania Ośrodków Doradztwa Rolniczego
więcej...
  w sprawie kredytów rolniczych
więcej...
  w sprawie aplikacji CK IRZ oraz terminu zgłaszania przemieszczeń świń
więcej...
  w sprawie trudnej sytuacji hodowców ryb
więcej...
  w sprawie wysokości stawek podatku VAT na książki, podręczniki i przybory szkolne
więcej...
  w sprawie projektu podstawy programowej dla szkoły podstawowej w zakresie nauczania przedmiotu: wiedza o społeczeństwie
więcej...
  w sprawie grodzenia linii brzegowej jezior należących do Skarbu Państwa
więcej...
  w sprawie obecnej sytuacji Spółdzielni Kółek Rolniczych
więcej...
  w sprawie złego stanu linii energetycznych
więcej...
  w sprawie zasiłku pogrzebowego
więcej...
  w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej
więcej...
  w sprawie proponowanych sankcji dla obrońców za przedłużanie procesu
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  [27]  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48