Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie dopuszczalnych norm poziomu jodu w powietrzu

więcej...
  w sprawie szkół prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje
więcej...
  w sprawie bezpodstawnych wezwań karetek pogotowia
więcej...
  w sprawie zwiększenia wydatków na obronność
więcej...
  w sprawie nieuczciwego postępowania pracodawców wobec pracowników pracujących na podstawie umowy zlecenia
więcej...
  w sprawie nieaktualnych map dla operatorów numerów alarmowych
więcej...
  w sprawie emerytur sędziowskich
więcej...
  w sprawie wzrostu składki ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
więcej...
  w sprawie importu i sprzedaży pasz GMO w Polsce
więcej...
  w sprawie zastosowania niskoemisyjnych, bezdymnych paliw stałych z odzyskiem energii w gospodarstwach domowych
więcej...
  w sprawie udzielenia zgody na czasowe stosowanie zapraw neonikotynoidowych do ochrony rzepaku w Polsce
więcej...
  w sprawie pomiaru jakości powietrza
więcej...
  w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do gospodarczego uboju zwierząt
więcej...
  w sprawie przepisów dotyczących funkcjonowania cmentarzy
więcej...
  w sprawie pobierania świadczenia w ramach programu "Rodzina 500 plus" przez matki samotnie wychowujące dzieci
więcej...
  w sprawie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Polsce
więcej...
  w sprawie wyłudzeń podatku VAT
więcej...
  w sprawie branży tytoniowej
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  [25]  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48