Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie wieku i wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa

więcej...
  w sprawie zysków generowanych przez poszczególne rynki hurtowe
więcej...
  w sprawie funkcjonowania instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
więcej...
  w sprawie dopłat do bydła oraz do krów
więcej...
  w sprawie terminów wypłat świadczenia 500+
więcej...
  w sprawie postępowań sądowych, w których stroną jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
więcej...
  w sprawie funkcjonowania punktów bezpłatnej pomocy prawnej
więcej...
  w sprawie ustawowej definicji materiału siewnego
więcej...
  w sprawie studentów zagranicznych studiujących na polskich uczelniach
więcej...
  w sprawie planowanej odbudowy szlaku wodnego Gdańsk - Odessa
więcej...
  w sprawie wysokości deficytu budżetu państwa w latach 2010-2015
więcej...
  w sprawie gromadzenia żywności na wypadek poważnego kryzysu
więcej...
  w sprawie przywrócenia obowiązkowego poboru do armii w Niemczech
więcej...
  w sprawie zdjęcia z anteny Programu Pierwszego Polskiego Radia audycji "Poranne Rozmaitości"
więcej...
  w sprawie narastającego problemu bezdomności zwierząt
więcej...
  w sprawie zanieczyszczenia środowiska geologicznego substancjami ropopochodnymi, w związku z działalnością stacji paliw CPN
więcej...
  w sprawie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w aspekcie tajemnicy lekarskiej
więcej...
  w sprawie dostępu do systemów informacji prawnej dla sędziów
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27