Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie honorowego krwiodawstwa

więcej...
  w sprawie kryteriów konkursu na stanowisku specjalisty w placówce terenowej KRUS w Chełmie
więcej...
  w sprawie zmiany w ustawie o ochronie zwierząt
więcej...
  w sprawie przekroczenia dopuszczalnych norm substancji toksycznych w rybach
więcej...
  w sprawie mobbingu
więcej...
  w sprawie zobowiązań dotyczących zadeklarowanych działek rolnych w PROW
więcej...
  w sprawie przerw w pracy
więcej...
  w sprawie rejestracji i przeglądów okresowych pojazdów marki SAM
więcej...
  w sprawie punktów skupu zwierząt oraz umów zawieranych na dostawę zwierząt
więcej...
  w sprawie działań dotyczących zwalczania barszczu Sosnowskiego
więcej...
  w sprawie zwiększenia eksportu węgla w związku z wygaszaniem kopalni w Niemczech
więcej...
  w sprawie zmiany wieku emerytalnego w kontekście zasady praw nabytych
więcej...
  w sprawie zagrożenia terrorystycznego w Polsce
więcej...
  w sprawie planów i skutków zaprzestania importu gazu z Rosji
więcej...
  w sprawie nieprawidłowości w zakresie pośrednictwa pracy
więcej...
  w sprawie zmian w sądownictwie
więcej...
  w sprawie ćwiczenia Zapad-2017
więcej...
  w sprawie finansowania ogłoszeń i komunikatów w mediach oraz prenumerat czasopism i gazet przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozw
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49