Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie planów i skutków zaprzestania importu gazu z Rosji

więcej...
  w sprawie nieprawidłowości w zakresie pośrednictwa pracy
więcej...
  w sprawie zmian w sądownictwie
więcej...
  w sprawie ćwiczenia Zapad-2017
więcej...
  w sprawie finansowania ogłoszeń i komunikatów w mediach oraz prenumerat czasopism i gazet przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozw
więcej...
  w sprawie sposobu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne rolników
więcej...
  w sprawie zgnilca amerykańskiego i innych chorób pszczół
więcej...
  w sprawie bezpańskich psów
więcej...
  w sprawie umów Grupy Energa z farmami wiatrowymi
więcej...
  w sprawie moratorium na odstrzał łosi
więcej...
  w sprawie populacji żubrów
więcej...
  w sprawie wypłacalności SKOK-ów w Polsce
więcej...
  w sprawie przetargu na okręty podwodne
więcej...
  w sprawie emerytur obywatelskich
więcej...
  w sprawie ewentualnych konsekwencji wycinki Puszczy Białowieskiej
więcej...
  w sprawie wynagrodzeń dla aplikantów adwokackich
więcej...
  w sprawie kursu językowego dla urzędników z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
więcej...
  w sprawie fałszywych sklepów internetowych
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48